02 april 2017

Funderingar kring otillåten marknadspåverkan

Jag har den senaste tiden funderat en del kring otillåten marknadspåverkan och gränsdragningsproblematiken kring denna. När man handlar med mindre bolag så är det inte helt osannolikt att ett uttalande eller inlägg kan få en kortvarig effekt på kursen. Det handlar inte bara om de direkta effekterna, dvs att någon direkt agerar på informationen, utan även om de sekundära effekterna, dvs att någon ser att någon annan säljer och ser detta som ett tecken på att det kan vara läge att sälja. Man kan tycka att poddar, bloggar och tweets inte är så viktiga och det stämmer kanske i en del fall, men i en del fall så har det betydelse tror jag.

Om man t ex tittar på Börspodden så redovisade Johan och John att de hade över 100 000 lyssningar på avsnittet med Sverker Martin-Löf (i alla fall som jag uppfattade det hela). Det behöver inte innebära att det var 100 000 personer som lyssnade så klart, men det är rimligt att tro att det som sas i alla fall hörts av 50 000 personer. (Jag antar nämligen att en del poddappar laddar ner automatiskt och att det gör att antal lyssningar kan vara ganska mycket större än hur många personer som tagit del av informationen.) Det är förmodligen lågt räknat. Om det var 50 000 personer som nåddes av informationen som presenterades i det avsnittet tycker jag att det känns rimligt att anta att det är runt 25 000 personer i snitt som hör ett avsnitt. Sverker Martin-Löf var ju ett rekordavsnitt. Av dessa 25 000 personer kanske det är runt 1 000 personer som skulle kunna tänka sig att agera på en sälj- eller köprekommendation. Om man antar att dessa personer skulle i snitt kunna tänka sig att köpa eller sälja för 10 000 SEK så blir det en volym motsvarande 10 MSEK. Det är ganska stor volym för många små illikvida aktier. Man kan räkna annorlunda så klart, men eftersom det är så pass många människor som nås av informationen så tycker jag det känns orimligt att det inte skulle ha betydelse.

Jag vill på inget sätt misstro Börspodden och jag förstår att det kanske verkar som att jag lägger upp för att Börspodden och andra skulle missbruka sin ställning. Det tycker jag inte att man gör, snarare känns det som att man håller tillbaka en del när det kommer till mindre bolag just för att man förstår att det som man säger kan få ganska stor effekt. Lundaluppen som är en populär bloggare, med all rätt, har en hel del aktier som han redovisar enbart som illikvida aktier och som han aldrig nämner just av anledningen att det skulle få för stor påverkan. Jag förstår absolut hur Lundaluppen och Börspodden resonerar och jag tycker att det på många sätt är vettigt, men jag tycker också att det är lite synd. Effekten av att bloggare, poddare och liknande väljer bort att diskutera och analysera mindre bolag blir att de små bolag som idag är för små för att analyseras av analytiker som arbetar hos en bank eller liknande inte heller analyseras eller diskuteras av någon annan. De små icke-genomlysta bolagen förblir icke-genomlysta.

Att en bloggare, poddare, aktiechattare eller liknande kan få effekt på en kurs visar t ex den domen som utfärdades mot två medicinstudenter, se länk nedan, i slutet av förra året. Jag har inte läst domen i detalj och jag är inte jurist så att dra långtgående slutsatser av domen vore fel, men jag är ganska säker på att det har påverkat en och annan som skriver om aktieinvesteringar. Var går gränsen mellan att dela med sig av funderingar kring aktieinvesteringar och att på ett brottsligt sätt påverka kursen? I fallet med läkarstudenterna har jag läst att de i vissa inlägg utgav sig för att vara läkare och att man publicerade inlägg under olika alias. Det är klart, åtminstone för mig, att det inte är korrekt att utge sig att vara något som man inte är och det känns inte hederligt att publicera inlägg under flera olika alias, men var går gränsen. Om det man sa var sant och om de båda hade varit färdiga med sin utbildning, hade det då varit OK? Om de hade varit läkare och använt ett och samma alias, men missuppfattat något så att det framstod som mer positivt än vad det faktiskt var, hade det varit brottsligt? Om de skrivit "det verkar som att" istället för att "det är", hade det spelat roll?

Det är helt klart så att man måste stävja otillåten marknadspåverkan, men risken som jag ser det är att mindre bolag som ingen skriver om förblir ogenomlysta och att det i sin tur kan göra att småsparare gör dåliga affärer. Kan det vara så att om man skrämmer personer bort från att skriva om mindre bolag så kommer det att göra att förutsättningarna på marknaden inte alls blir mer rättvisa? Vad har läsaren för ansvar?

Länk
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Aktiebloggande-lakarstudenter-doms-for-grov-/

1 kommentar:

investeralitemera sa...

Intressant... visst kan det vara som du säger att poddar och bloggar har en möjlighet att påverkar kurser i mindre bolag.