14 mars 2017

Hövding: Tillbaka i portföljen

Idag valde jag att göra som jag antydde att jag skulle göra och köpte en bunte Hövding-aktier. Min hypotes är att en del personer oroas över de kvalitetsproblemen som man har haft och som har påverkat lönsamheten. Det är övergående som jag ser det och en möjlighet att komma in i aktien igen. Det som lockar är att man fått igång försäljningen ganska ordentligt den senaste perioden. Min gissning är att Q1 (jan-mar - eftersom Hövding tidigare använde sig av en annan kvartalsindelning) kommer att vara riktigt bra.

Förutom att jag tror att försäljningen kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå (även om det kan vara så att Hövding var en ganska populär julklapp) så tror jag att man snart kommer att kunna presentera nya modeller som är billigare än dagens relativt dyra produkter, men som en effekt av att man lyckats få till produktion i lite större skala och på grund av att komponentpriser går ner så tror jag ändå att produktmarginalen kan ligga kvar på höga nivåer. Det är intressant.

Man kan absolut argumentera att värderingen inte står i proportion till omsättning och vinst. Så är det. Hövding är ett förhoppningsbolag, inget snack. Det ligger en förhoppning i att Hövding-hjälmen/skyddet kommer att bli en vanlig syn bland cyklister, inte bara i Sverige, utan i många delar av Europa. Jag tror att det är fullt möjligt. Det finns två starka trender som verkar till Hövdings fördel. För det första så säljs det mycket cyklar och det gynnar Hövding. Jag tror inte att det är en trend som kommer att vika utan fortsätta. För det andra så tror jag att säkerhet för cyklister kommer att komma mer i fokus. Som cyklist är man utsatt och om man cyklar så bör man ha hjälm. Man kan ha olika åsikter om det, men jag tror att allt fler kommer att inse att det är klokt att ha hjälm. Eventuellt kommer det att komma hjälmtvång i vissa länder framöver och förhoppningsvis kommer då Hövding att vara ett godkänt alternativ. Det ligger förmodligen inte nära till hands, men det känns inte helt omöjligt.

Jag tror att en uppgång på 20% är möjlig inom ett år, dvs ca 22 SEK. Vi får se. Hög risk.

Inga kommentarer: