10 mars 2017

Hövding: Jag funderar på att gå in igen

I oktober förra året så skrev jag senast om Hövding. Jag gillar bolaget och jag gillar deras produkt, men jag valde att hoppa av efter att jag tyckte att värderingen kändes väl hög efter den virala filmen. Idag är kursen lägre än vad jag sålde för, men den senaste tiden så har det kommit ganska bra försäljningsstatistik som fått kursen att hoppa upp.

Följande visade jag i oktoberinlägget:

2014/20152015/2016
Q114404241195%
Q212723502175%
Q33317544364%
Q43661

969013186
(Q1: september-november, Q2: december-februari, Q3: mars-maj, Q4: juni-augusti)

Jag skrev inlägget i oktober efter att Q4-rapporten levererades, men eftersom den inte finns i tabellen ovan så klipper jag in delar av den nedan:

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 4
JUNI - AUGUSTI 2016
Försäljningen ökade 84% på helåret.
FINANSIELLT RESULTAT

PERIODEN

 

 

 

 FINANSIELLT RESULTAT HELÅRET
  • Antal sålda Hövdingar i kvartal 4 ökade till 4 444 (3 661) st (+21%)
  • Nettoomsättningen ökade till 6 819 (5 151) TSEK (+32%)
  • Bruttomarginalen uppgick till 12% (18%)
  • EBITDA uppgick till -5 887 (-6 456) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8 070 (-8 752) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,74 (-1,12) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 432 (-7 082) TSEK

Det är lite besvärligt eftersom Hövdings kvartalsräkning inte är den vanliga, men det kommer man nog att ordna under året. Även om den senaste rapporten innefattar fyra månader och det gör det lite svårare med jämförelser så är det klart att rapporten är bra. Man mer än dubblar antalet sålda hövdingar jämfört med samma fyramånadersperiod förra året. Samma sak gäller omsättningen. 

HÖVDING BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
SEPTEMBER 2015 - DECEMBER 2016

Omsättningökningen per helår var 74% samt 
118% för senaste perioden.
 160901
-
161231
150901
-151231
150901
-
161231
140901
-150831
160101
-161231
150101
-151231
   4 månader4 månader16 månader12 månaderhelårhelår
Sålda Hövdingar, antal12 9485 78130 5779 69024 79714 031
Nettoomsättning, TSEK18 9468 69144 41513 85635 72420 498
Bruttomarginal, %-8%13%-2%7%-5%12%
Justerad Bruttomarginal, %33%26%28%14%28%23%
EBITDA, TSEK-14 916-10 491-46 398-30 983-35 907-29 004
Resultat efter skatt, TSEK-18 099-13 510-58 619-38 063-45 109-37 780
Resultat per aktie, SEK-1,62-1,62-6,15-6,65-4,54-5,52
Kassaflödet från den löpande verksamheten, TSEK-8 372-16 157-38 212-30 841-22 055-36 581
Jag har inte räknat på vad man behöver komma upp i för omsättning för att nå break even, men det känns inte osannolikt att man med ca 35 MSEK i kassan kan hanka sig fram till dess att man kan visa svarta siffror. September till december känns inte som den typiska perioden för att köpa cykelhjälm, vilket stärks av tidigare års siffror.

Börsvärdet är lite drygt 200 MSEK och även om det finns pengar i kassan så är det en ganska häftig värdering för att ett bolag med ca 30 anställda. Det är naturligtvis inte rätt på alla sätt att mäta på ett sådant sätt, men ofrånkomligen så ligger det förväntningar i kursen. Det är hi-tech och coolt, men risken är att Hövding har banat väg för en ny typ av cykelskydd och att någon annan kommer in och skördar frukterna när väl marknaden har skapats. Det är så klart inte säkert och jag tror att varumärket Hövding är starkt, frågan är hur starkt.

Det är möjligt att jag köper på mig lite aktier inom kort. Det känns som att detta är en resa som jag inte vill se från sidlinjen. Hög risk, absolut.


Inga kommentarer: