12 mars 2017

Axfood: 2017 - ett år när tillväxt står före lönsamhet

Det är möjligt att Axfoods ledning inte skulle hålla med mig fullt ut om att under innevarande år kommer tillväxt att stå före lönsamhet, men det är så jag uppfattar de uttalanden som har gjorts. Man kommer att satsa på att fortsätta att ta marknadsandelar. Allt fler kommer att kunna handla online från Willys och Hemköp. Detta kommer att kräva investeringar i nya IT-system och logistiklösningar, och det kommer så klart att kosta. I slutet av 2016 fanns Willys e-handel i fyra städer och under 2017 kommer den att rullas ut i ytterligare 20 städer. Hemköp kommer också att öka markant. I VD-ordet så skriver Anders Stråman att en anledning till att man valde att köpa Matse var för att komma åt kompetens inom mat på nätet. Man köpte med andra ord Matse för att kunna ta konceptet och föra ut det i de existerande delarna av Axfood. Det känns mycket intressant som jag ser det och jag tror att det är helt rätt. Kanske kommer det att bli så ändå att man släpper mat.se som egen kanal om ett tag.

I samband med att man presenterade Q4-siffrorna så var det inte till klang och jubelfest. En anledning var utvecklingen för Willys under sista delen av förra året, om jag uppfattat det hela rätt. Willys är väldigt viktigt för Axfood och om det går grus i Willys-maskineriet så ska man ta det på allvar. Jag tillhör de som inte tror att det är någon större fara och färde, och jag tycker inte att man ska fästa för stor vikt vid ett enskilt kvartal.

Att Willys är viktigt blir klart när man tittar på siffrorna i rapporten. Av den totala omsättningen på 42 miljarder så står Willys för drygt hälften, mer bestämt 23 miljarder. Man har 196 butiker, vilket ger en omsättning på ca 120 MSEK per butik och år. Det är betydligt mindre än vad jag hade trott, men man ska då komma ihåg att en del av dessa är mindre Willys Hemma-butiker och en del är relativt nystartade.

För den som har läst mina inlägg om Matse så har jag skrivit många gånger om att jag gillar Costco och att jag tror att en lågprisaktör på nätet skulle kunna bli riktigt intressant. Frågan är om inte det är precis vad som håller på att hända just inom Axfood. Enligt den uppdelning som Axfood använder i sin årsredovisning, se nedan, så ser man Willys som en lågprisaktör medan man ser ICA som en stormarknadsaktör. Det är intressant och jag har inte alltid sett det så. Willys känns billigare än ICA Maxi, men att det skulle vara två olika typer av butiker har inte slagit mig tidigare.


De tre trender som jag tror mycket på - ehandel, lågrpis och convenience (närlivs) - stämmer väldigt bra överens med Willys positionering. En lågprisaktör med bra ehandel kan bli riktigt intressant och eftersom Axfood antingen finns på plats själv i convenience-trenden eller agerar i bakgrunden som leverantör så kan även den delen av Axfood leverera bra framöver. Det känns mycket bra med andra ord.

Man kan också fundera över nästa steg. Vad kan tänkas hända 2018 eller 2019? Man skulle kunna leka med tanken att Willys öppnar dark stores i storstadsregionerna. Det finns ingenting som hindrar det. Tvärtom. Superlogiskt för alla inblandade.

Det som hindrar mig från att köpa på mig mer aktier är att jag redan har en hel del, men också att i takt med att ehandeln möblerar om branschen så kan saker och ting snabbt förändras. Vad händer exempelvis om Mathem bli uppköpt av ICA? Vad händer om Amazon eller Ocado etablerar sig i Sverige? Det känns relativt osannolikt så jag känner mig ganska bekväm i att sitta med en stor hög aktier, men klart är att Coop, ICA och andra kommer inte att sitta och titta på medan Axfood växer.

Länk till årsredovisningen:
http://www.axfood.se/Global/Axfood/Rapporter/Axfood_AR16_SVE.pdf


2 kommentarer:

Förskolemiljonären sa...

Hur ser du på möjligheten med leverans av mat med drönare? Jag tror ej detta är långt fram i tiden och detta kan nog röra om och öppna för nya spelare?

Charlie sa...

Jag har egentligen ingen större uppfattning och jag har svårt att se att drönarleveranser används i större omfattning inom fem år. Det är möjligt att jag har fel och i detta fall har jag gärna fel. Om drönare blir vanliga för leveranser så kommer det att spela e-handlarna i händerna.

Det jag tror kring drönare är att tekniken har kommit rätt långt, men att lagstiftning och mer detaljer kring hur det ska fungera i praktiken har en ganska lång väg kvar till dess att drönare kommer att användas i bred omfattning. T ex måste man komma fram till hur flygledningen av drönarna ska fungera och hur man ska kunna säkerställa att drönarna inte stör biltrafik eller väsnas för mycket mm.