02 mars 2018

Hövding: Är det köpläge?

Om ungefär en vecka så kommer Hövding med sin Q4-rapport. Den måste vara stark. Q4 är det säsongsmässigt starkaste kvartalet som jag ser det, säkerligen starkt påeldat av julhandeln. Det är egentligen ganska intressant att Q4 är säsongsmässigt starkast för ett bolag som säljer ett cykeltillbehör, men så verkar det som sagt vara. Det kanske kommer att förändras framöver. Om det förändras så kommer det sannolikt att förändras i en riktning mot att säsongsvariationen minskar.

Det är intressant när man tittar i Q3-rapporten. Q1-Q3 2016 omsatte man 21 MSEK medan man på helåret omsatte 36 MSEK, vilket ger 15 MSEK bara i Q4 2016. Annorlunda uttryckt så hade man ungefär 42% av omsättningen i Q4. Eftersom man haft en omsättning på 35 MSEK Q1-Q3 2017 så skulle en liknande omsättningsfördelning under 2017 innebär att man skulle landa på en omsättning på hela 25 MSEK under Q4, vilket i sin tur skulle innebära att man skulle landa på en omsättning på helåret på 60 MSEK. Det är nog att vara väl optimistisk att tro att man har sålt så mycket under Q4, tror jag.

Nedan finns några siffror hämtade från Q3-rapporten:Om man skulle räkna om 25 MSEK till antal Hövdingar, räknat på 1400 SEK/enhet, så landar man på nästan 18 000 enheter. Det är en väldigt häftig tillväxt. Om jag räknat rätt så sålde man ungefär 10 000 enheter under Q4 2016, vilket då skulle innebära en tillväxt på 80% räknat på antal sålda enheter. Ett omsättningshopp från 15 MSEK till 25 MSEK skulle innebära en tillväxt på 67% sett till omsättning. Eftersom mer kommer att säljas via distributörer så kommer det med stor sannolikhet vara så att omsättning/enhet att minska.

Jag tror att jag tidigare har skrivit att jag tror på 15 000 enheter och vi något tillfälle 13 500 enheter. Eftersom kursen har gått ner en del den senaste tiden så bör det, allt annat lika, krävas mindre för att inte börsvärdet skall fortsätta att minska. Om vi skulle landa på 15 000 enheter och kursen inte tar ett hopp uppåt så kommer jag att fundera på om det inte skulle kunna vara en idé att öka ännu mer. Vi får se.

Förutom det givna att det kommer att berättas hur mycket som sålts under Q4 och annan ekonomisk information så tror jag även att det kommer att ger information om vad som har hänt med personaloptionerna och om det har blivit några förändringar i ägarledet. Det kommer man kanske inte att skriva så mycket om, men det kommer att synas i rapporten.

Så här såg det ut i slutet av 2016:


Så här såg det ut i prospektet för den senaste nyemissionen (augusti 2017, tror jag):


Det skall bli intressant att se om det är någon av de större ägarna som inte var med i den senaste nyemissionen och det ska bli intressant att se om det är någon som har sålt av aktier, vilket till viss del kan förklara varför kursen har pressats.

Det som jag ser som en eventuell trigger i kursen är lanseringen av Hövding 3.0. Jag tror att den kommer att väcka en hel del uppmärksamhet och jag tror att genom att koppla den till en telefon så kommer man att kunna förbättra funktionen markant.

Om jag skall försöka mig på ett worst case-scenario så skulle det vara att man i princip inte visar någon tillväxt alls och att man landar på cirka 10 000 enheter och en omsättning på knappt 14 MSEK. Det skulle innebära att man landar helåret på cirka 50 MSEK, vilket inte är superdåligt egentligen, men definitivt inte bra med tanke på de finansiella målen. Jag tror egentligen att ett sådant scenario är alldeles för pessimistiskt. Det finns väldigt lite som tyder på att tillväxten skulle mattas. Förmodligen skulle ett sådant kvartal kunna förklaras genom att Q3 var ovanligt starkt och att Hövding 2.0 är i slutet av sin produktlivscykel, osv. I detta worst case så ssäger man ingenting om Hövding 3.0.

Ett väldigt positivt scenario - ett best case scenario - är som sagt tidigare att man säljer 18 000 enheter och att omsättningen landar på hela 25 MSEK. Det skulle vara enormt bra och det är inte sannolikt att man når så högt. Om man skulle landa så högt så kommer man nog att kunna hålla fast vid de utmanande 2020-målen, 250 MSEK och 20% vinstmarginal. Om man dessutom presenterar information om Hövding 3.0 så skulle det vara ofantligt positivt.

Vad gäller värderingen så tycker jag att den känns ganska vettig, till och med lockande. Det finns 15 miljoner aktier ungefär och ungefär 30 MSEK i nettokassa, vilket ger 2 SEK per aktie. EU har puttat in ungefär 20 MSEK i bolaget i form av bidrag, vilket bör göra att det genererats utvecklingsvärde om ca 1 SEK/aktie. 6 SEK/aktie för varumärket, verksamheten, de uppbyggda kontakterna, etc känns inte oerhört högt. Man kanske kommer att landa på 55 MSEK och man ligger på en tillväxt om 50-60%. Det är ett trubbigt sätt att se på det och det finns stora risker också. Det är en säkerhetsprodukt och om det visar sig att den inte är säker så är den värdelös. Det kan också visa sig vara en fluga, men jag tror det inte. Vi får se. Hög risk.

Inga kommentarer: