04 mars 2018

Cykling: Elcykelpremien

För en tid sedan så kom det ett beslut att elcyklar skall subventioneras av staten. Det är möjligt att jag uttrycker mig lite fel, men kontentan är i alla fall att alla som köper en elcykel kan få tillbaka 25% av köpbeloppet retroaktivt, upp till 10 000 SEK, så länge som det finns pengar kvar. Om jag är rättinformerad så avsattes 350 miljoner och vad jag har hört så finns det fortfarande pengar kvar. Är detta då bra eller är det dåligt?

Det finns, som jag ser det, två olika infallsvinklar på det hela. Den positiva infallsvinkeln är att det finns idag stora subventioner av miljöbilar, framförallt för tjänstebilsförare, och då är det väl inte mer än rimligt att andra miljövänliga alternativ också subventioneras. Den negativa infallsvinkeln är att vanliga cyklar är bra mycket mer miljövänliga än elcyklar och varför skall man då subventionera elcyklar?

Om man börjar med att gräva lite i den positiva vågskålen så är det nog sällan så att konsumenter väljer mellan att köpa en bil eller en cykel. Det kan finnas en del som bor centralt som väljer att köpa en transportcykel eller vanlig cykel istället för en bil, men jag tror att det tillhör undantagen. Det kanske finns de som köper en elcykel för att pendla till jobbet istället för att ta bilen och en del av de kanske blir intresserade av att köpa när det är 25% prisreduktion, men frågan är om det gör att man går från en till två bilar. Jag hoppas att det är så, dock är jag inte övertygad. Naturligtvis kommer det att göras analyser för att se vad subventionerna fick till effekt. Problemet med dessa analyser kommer förmodligen att vara att det fanns en stark cykeltrend redan innan subventionen infördes. Det kommer med andra ord att vara svårt att bestämma vad i ökningen som går att koppla till subventionen och vad som är kopplat till den starka cykeltrenden som sker utan subventionen. Sannolikt kommer andelen elcyklar att öka som en effekt av subventionen. En anledning till detta är att många kommer att se ekonomiskt på det. Andrahandsvärdet på t ex en Bullitt (världens coolaste lastcykel) med elassistans är högre än en utan elassistans, men med dagens subvention så är priset ungefär detsamma om man köper en ny. Eftersom man inte vet hur länge som subventionerna kommer att hålla i sig är det kanske en del som kommer att välja elassistans med andrahandsvärdet i åtanke. Om det bara blir en omgång med subventioner så kanske man kommer att kunna sälja sin Bullitt med elassistans efter ett par år till ungefär samma pris som man köpte den för. Jag hade själv köpt en Bullitt med elassistans med dagens förutsättningar.

Att vanliga cyklar inte subventioneras kan på sitt sätt tyckas märkligt eftersom det är bra mycket mer miljövänliga än elassisterade cyklar. Elcyklar har batterier som skall laddas, det har inte vanliga cyklar. Elcyklar har batterier som medför miljöpåverkan både när de produceras och kasseras, det har inte vanliga cyklar. Vanliga cyklar gör att cyklisten får svettas lite mer, vilket medför positiva hälsoeffekter. I rättvisans namn borde väl vanliga cyklar subventioneras dem också? Kanske, kanske inte.

Det jag ser som ett problem är att subventionerna till viss del inte får den effekt som är avsikten. Idag, med subventionerade elcyklar och icke-subventionerade vanliga cyklar, så kommer en del som är ute efter en cykel förmodligen att köpa en elcykel istället för en vanlig cykel. Det kan få till effekt att man cyklar mer och i så fall är det frid och fröjd, men det är inte säkert att det blir så. Kommer den som köper elcykel och som inte cyklar idag att tycka att det känns säkert att köra genom stan i rusningstrafik? Kanske inte och då kommer cykeln att bli stående. Kommer den som köper elcykel att ta cykeln till cykelbutiken när den krånglar? Kanske, kanske inte. Kommer batteriet att bytas ut när det inte längre fungerar? Eventuellt kommer det att framstå som ganska dyrt och i värsta fall blir cykeln stående i garaget. En elcykel utan batteri är inte mycket att ha och i förlängningen så kommer den att hamna på soptippen efter att ha stått stilla under ett decennium.

Jag tror att man skulle kunna välja en annan väg när man subventionerar cykling. Till exempel tycker jag att man borde subventionera hjälmar, cykelbelysning, dubbdäck och annat som gör cyklingen både roligare och säkrare. (Vad gäller cykelhjälmsubventioner så har jag naturligtvis egenintresse som aktieägare i Hövding) Att subventionera på detta sätt skulle få till effekt att färre cyklister skadade sig och att cyklister syns i mörker på ett bra sätt gör att olycksrisken minskar. Man skulle även kunna fundera på ett inbytesprogram för batterier till elcyklar. Om man lämnar in ett uttjänt batteri så får man rabatt på ett nytt. Det finns säkert en mängd andra liknande idéer som syftar till att de cyklar som redan finns faktiskt används och inte nödvändigtvis att det måste säljas fullt så många nya cyklar.

Överlag så är jag ändå positiv till elcykelsubventionen. Man får fler människor att cykla och det är positivt. Man skulle kunna fundera på om man även borde subventionera vanliga cyklar, men jag tror inte det behövs. Om man sätter upp en lapp eller postar på nåt forum att man vill köpa en cykel för 500 SEK så kommer man ganska fort att få napp. För ett par hundralappar så kan man byta ut lite gamla delar, smörja och pumpa, och vips har man en helt OK cykel för kortare sträckor. Det finns även en del cykelkök som syftar till att gamla cyklar rustas upp.

En annan fråga som debatteras ganska ordentligt är cykelbanor och hur dessa skall utformas och användas. Jag tror att det är en väl så stor fråga om man vill att fler skall börja cykelpendla eller på andra sätt lämna bilen. Om man inte kan ta sig fram på ett säkert sätt så kommer inte cykling att bli ett bra alternativ, men det är en annan fråga.

Inga kommentarer: