09 mars 2018

Hövding: Implikationer av VD-ordet


-->
Jag har roat mig med att fundera lite kring vad man egentligen kan dra för slutsatser av de siffrorna som nämns i VD-ordet. Det nämns att det säljs 2547 enheter i Tyskland och att tillväxten är 125% i Danmark. Naturligtvis så ges även totala antalet. Med utgångspunkt från dessa givna siffror så har jag fyllt i lite gissningar vad gäller övriga siffror (gråmarkerade):

2017 Q42016 Q4
Sverige1010176800.32
Danmark229710211.25
Tyskland254714000.82
Totalt14945101010.45

Mitt antagande är att Sverige till viss del börjar visa avmattad tillväxt. Det är möjligt att tillväxten för Sverige är något högre än vad som visas i tabellen ovan, men eftersom Danmark växer med 125% och Tyskland står för runt 15% av totala antalet under kvartalet så måste det som jag ser det innebära att tillväxten i Sverige håller på att avmattas. Det är dock ingenting som säger att det egentligen är negativt. Om Tyskland kommer igång så kommer det att kunna få riktigt stort avtryck i försäljningen och eventuellt även i kursen. Förhoppningsvis är både Tyskland och Danmark precis i början av ett genombrott. Det skulle vara riktigt trevligt om den positiva utvecklingen håller i sig under våren också. Jag tror att vi kan se riktigt bra tillväxt under våren mycket tack vare att Danmark och Tyskland kan ha nått någon form av tipping point.

Om man tar de två senaste årens försäljning per kvartal, räknat på enheter sålda, så får man följande staplar:-->
antal
2016Q13146
Q25325
Q36225
Q410101
2017Q16334
Q28456
Q310356
Q414945

Det som jag gillar är att det ser ganska stabilt ut. Det verkar följa ett mönster som inte avviker allt för mycket. Sett enbart till staplarna ovan så ser det sannolikt ut att innevarande kvartal kommer att landa någonstans kring 10 000 enheter. Det som eventuellt skulle kunna påverka försäljningen under detta kvartal är att det varit ganska mycket snö och jag tror därför att många i Sverige har skjutit upp cykelrelaterade inköp. Å andra sidan så har det varit en del reor och Hövding tror jag har gått ganska bra på reorna. Sannolikt har sportkedjorna, Danmark och Tyskland bidragit ganska bra under kvartalet, vilket eventuellt skulle kunna kompensera för effekterna av snön. När man tittar hos näthandlarna så ligger Hövding ganska högt upp på topplistorna, vilket naturligtvis också är positivt. Min gissning är att Q1 kommer att landa på 8500 enheter och jag hoppas på att helåret 2018 landar på runt 65 000 enheter.

Det som bekymrar mig med Hövding är två saker. För det första så är jag bekymrad över att ledning och styrelse inte köper aktier. Det är inget gott tecken. För det andra så är jag bekymrad över att Hövding 3.0. eller vad man nu tänker kalla produkten kommer att lanseras först under 2019. Det kan rimligtvis inte varit tanken när man formulerade de finansiella målen för 2020. En vinstmarginal på 20% kräver som jag ser det att man får ner produktionskostnaden och om man lanserar Hövding 3.0 under 2019 så kommer man inte helt säkert kunna få dessa produktionskostnadssänkningarna att få effekt till 2020. Efter att man lanserat så kommer det att vara en del problem på olika sätt och de tror jag kommer att spilla över in i 2020.

Det ska bli intressant att se vad som händer med kursen den närmsta tiden. Det verkar ha varit en storsäljare på Avanza som lättat på innehavet idag och igår.

Inga kommentarer: