08 mars 2018

Hövding: Carling & Co levererar

Hövding kom idag med sin rapport och jag är överlag nöjd. Man landade på  knappt 15 000 enheter. Danmark verkar ha kommit igång och Tyskland är kanske också på gång. Att man över huvud taget väljer att särredovisa siffror tycker jag är lovande. Det som är viktigt att komma ihåg med Hövding är att man säljer via väldigt många butiker, dvs man är inte beroende av några få stora kunder. Fördelen med detta är att när väl bollen är i rullning så är det förhållandevis troligt att den fortsätter att rulla.

Jag gillar tillväxten och jag gillar att man kommer att fokusera på kedjor framöver. Det är helt rätt som jag ser det. Att sälja via kedjor gör att man får exponering mot väldigt många kunder och det driver volymer. Jag skulle tycka att det var väldigt roligt att läsa att man tecknat avtal med någon dansk eller tysk kedja. Förmodligen är det för små volymer i länderna för att någon kedja skall vara jätteintresserad, men eftersom man säljer ganska bra i Sverige så kanske någon skulle tycka att det kunde vara intressant. Om man tecknar avtal med någon ytterligare kedja så hoppas jag att man skickar pressrelease.

Det som inte riktigt var enligt vad jag hade trott är att man inte kommer att släppa Hövding 3.0 under 2018. Om jag kommer ihåg rätt lanserades Hövding 2.0 under 2015. Det kommer alltså att vara fyra år mellan lanseringen av Hövding 2.0 och 3.0. Det är förvisso så att man har uppdaterat algoritmen i Hövding 2.0 och att man har lanserat olika förbättringar. Jag har själv erfarenhet av två olika versioner av Hövding 2.0 och det är absolut skillnad som jag ser det, men det handlar enligt mig i första hand om att rätta till misstag än någonting annat. Det är dock bra att man gör ett gediget arbete och att man inte släpper någonting som inte är vältestat. Problemet ur ett aktieägarperspektiv är att det kommer att dröja till dess att de lägre produktionskostnaderna, som är ett av syftena med Hövding 3.0., slår igenom på resultaten.

Att man skulle visa förlust i kvartalet var ingen överraskning och om jag vore VD så skulle jag försöka ta så mycket kostnader som möjligt 2017. Eventuellt kommer man att kunna visa plusresultat under 2018 och då gäller att det att ta de kostnaderna man kan 2017.

Kursen stack ner ganska rejält idag och under ovanligt hög omsättning. Ungefär 600 000 aktier omsattes, vilket är ganska mycket. Det finns ca 15 miljoner aktier totalt. Nordnet var största nettoköpare och Avanza var största nettosäljare. Jag är lite förvånad över att reaktionen nedåt blev så stark som den blev, men så kan det vara ibland.


Jag tror att man kommer att behöva ta in mer pengar. Utvecklingen av den nya produkten kommer att fortsätta att kosta pengar och Q1-Q2 kommer kostnaderna att vara desamma, men intäkterna lägre om säsongsmönstret håller i sig. Jag tror att man kommer att fortsätta att kosta ca 10 MSEK i kvartalet och eftersom det finns ca 20 MSEK kvar så har man sannolikt börjat att tänka på att ta in nya pengar. Det kanske blir en riktad nyemission och det kanske kommer att vara så att man räknar ut vad som är en "rimlig" kurs baserat på den senaste tidens kräftgång. Det är bara spekulationer från min sida, men att kursen är väldigt svag samtidigt som ledning och styrelse inte köper gör att man funderar på vad det kan bero på. Att man skulle må bra av att få in en större ägare som kan hjälpa till att utveckla bolaget är förmodligen inte fel. Det finns kanske några "family offices" som skulle kunna vara intresserade av ett sådant upplägg. Det är bara spekulationer från min sida. Det är möjligt att ledning och styrelse inte köper av andra anledningar och att kursen går ner av helt naturliga anledningar.

Jag kommer säkert att komma tillbaka till rapporten i fler inlägg.

Länk till Q4-rapporten:
http://cws.huginonline.com/H/169230/PR/201803/2174549_2.html

Fredrik Carling kommenterar kvartalet:

Inga kommentarer: