04 februari 2018

Hövding: Hur lågt skall vi sjunka?

Även om jag inte är nöjd med min resa i Hövding så skall jag försöka att hålla stilen ändå. Känslor och investeringar hör inte ihop som jag ser det. Man kan bli glad över att en investering går som man tänkt sig. Det är i sig inte fel som jag ser det, men att se en lyckad investering som en lottovinst blir fel. Det finns alltid någonting att lära sig av en affär. Man hastade kanske in och köpte i en nedåttrend (vilket tyvärr händer mig med jämna mellanrum) och man kanske sålde på grund av en "nyhet" som i det stora hela inte spelar så stor roll. Vad som är rätt och fel beror naturligtvis på hur man har bestämt sig för att handla. Det som är viktigt att komma ihåg som jag ser det är att det inte bara är utfallet som ska avgöra om man gjort bra eller dåligt. Det kan i många fall vara lika bra att undvika en stor förlust som att säkra en liten vinst.

Vad gäller Hövding så har jag handlat fram och tillbaka under ett par år. Jag tror på bolaget och jag gillar att försäljningen ökar. Jag har handlat på mig ytterligare aktier runt 11 SEK för ett tag sedan. Så här med facit i hand så skulle jag kunnat handla billigare än så, men så kan det vara. Mina Hövding-aktier ligger dels i ISK, dels i depå, två olika faktiskt. Eftersom jag har haft Hövding-innehavet spritt så har jag inte haft mer än ett hum ungefär om vad min snittkurs ligger på och även vad jag realiserat i form av förluster och vinster. Jag ligger på en snittkurs på ca 13,50 SEK och jag har gjort en liten vinst sett till vad jag har sålt hittills. Den orealiserade förlusten idag är kännbar, men inte katastrofal.

Den senaste veckan har kursen gått ner drygt 10% och det är Avanza som är den dominanta nettoförsäljaren. Man kan fundera lite kring detta så klart. Det kan bero på att någon som handlar via Avanza har kommit på andra tankar och bestämt sig för att göra sig av med innehavet för att man helt enkelt inte tror på bolaget. En annan anledning, som egentligen inte skall kunna vara en anledning, är att någon försöker trycka ner kursen. Det som skulle kunna ge lite stöd åt detta är att Nordnet står som största nettoköpare. Avanza och Nordnet är båda vanliga mäklare för traders och det är inte helt otänkbart som jag ser det att någon eller några som försöker trycka ned kursen. Det är så klart väldigt vaga grunder som jag kommer med, men jag är inte ute efter att sätta dit någon. Jag vill egentligen mest förstå om det kan vara så att de senaste 10%:en under förra veckan är drivet av andra orsaker än att ägare förlorat tilltron till bolaget. Eventuellt så skulle man kunna tänka sig att säljtrycket från Avnaza triggat en del stop-loss och andra liknande försäljningar som har sugits upp delvis av Nordnet. Aktien är ganska tacksam - väldigt liten handel, aktieointresserade insiders, ytterst sällan pressreleaser.

Hjärnan är fantastisk på att hitta på anledningar som passar den bild av verkligheten som man önskar. Det är möjligt att mina idéer om att den senaste tidens handel kan vara "regisserad urblåsning" är rena hjärnspöken och i så fall är det så. Vi kommer sannolikt aldrig att få veta med säkerhet, men jag ser hur som helst inte de senaste dagarnas nedgång som någonting som får mig att tänka om kring bolaget.

Naturligtvis kan man fundera på om 10 SEK (börsvärde på 150 MSEK) är en mer korrekt värdering när allt kommer omkring. Bolaget kommer kanske att omsätta 75 MSEK i år och kommer om stjärnorna står rätt att visa en liten svart siffra längst ned i rapporten i slutet av året. Tillväxten kommer sannolikt att vara fortsatt stark, men hur stor marknaden är och hur mycket pengar som kommer att behövas för att etablera produkten på nya marknader kan bli mer än man tänkt från början. Det är möjligt att många har tänkt om i denna fråga. Produkten säljer inte sig själv så som man trodde.

Det skall bli intressant att se m kursen står över 10 SEK när Q4:an är släppt. Min gissning är att den kommer att vara över, men det är en gissning. Hög risk.


Inga kommentarer: