10 februari 2018

Axfood, Swedbank: Mer bank, mindre dagligvaruhandel

Jag har under en längre tid känt mig lite tveksam till Axfoods värdering och jag gillar inte, som jag tidigare skrivit, att nya verksamheter som nätapotek inte hamnar direkt under Axfood utan delvis under Axfood, delvis Axel Johnson-koncernen och delvis entreprenörerna. Det kanske är småsaker i sammanhanget, men jag har svårt att se att stapelvarorna på Willys kommer att vara det som är intressant i framtiden. De kommer att vara intressant så till vida att det är dessa varor som lockar kunder till butikerna eller får kunderna att bjuda hem leveransbilen, men det är varor som apoteksvaror som kommer att generera vinsten i slutändan.

Axfood handlas till höga multiplar och rapporten tyckte jag visade på att verksamheterna förvisso går bra, men att omställningen mot mer nätanpassad handel kostar och tar tid. Ett hot som jag inte riktigt tycker avspeglas i kursen är att Amazon skulle kunna öppna upp i Sverige och IKEA verkar heller inte vara ointresserade av att utöka sitt erbjudande. Det faktum att IKEA köpte Bring SCM för ett tag sedan tycker jag är en intressant utveckling. Det behöver naturligtvis inte betyda att man tar upp konkurrensen med Mat.se och Mathem.se, men på lite sikt så tror jag att IKEA skulle kunna tänka sig att blanda sig i spelet. IKEA kommer förmodligen inte att gå in på färskvaror utan istället torrvaror, konserver och annat. Det är bara spekulationer från min sida, men jag tror att när kartan ritas om så tror jag att det kan få ganska stora konsekvenser.

En annan anledning till att jag sålde Axfood är att jag börjar bli lite tveksam till börsen. Det är ett faktum att ränta tickar upp och att den amerikanska tioårsräntan är uppe runt 3% är något som man inte skall ta lätt på. Några av kommentarerna som jag har hört på den senaste tidens nedgång består i att även om räntan går upp så går företagen likväl bra och på så sätt så skulle det inte vara någon större fara. Det jag tycker att man missar i ett sådant resonemang är att många företag gör bra vinster på grund av den låga räntan. Företag som inte borde få finansiering får finansiering och kan på så sätt leva vidare och köpa tjänster och varor av andra företag. Den dagen då räntan kryper upp så kommer effekten inte bara bli att investerare har ett intressant alternativ utan också att ekonomin förmodligen börjar hacka, vilket kommer att påverka både vinster och tillväxt i företagen. Det kommer även att få till effekt att arbetslösheten ökar, vilket i sin tur kommer att öka statens utgifter, vilket i sin tur eventuellt innebär ökat skattetryck osv. I min bok är det en låg ränta kopplat till kvantitativa lättnader som är grunden till de senaste årens börsuppgångar. Jag är med andra ord bekymrad över att räntan tickar uppåt.

Börsskepticism till trots så tycker jag att bankerna ser ganska intressanta ut så här några månader innan utdelning. Det är stor risk med banker i oroliga tider, men jag tycker att det avspeglas i värderingarna. Det kan vara rätt, det kan vara fel. Om räntan tickar upp ännu mer så kommer det nog att komma en del kreditförluster, men jag tror att det är hanterbart åtminstone det kommande året. Förmodligen så kommer konkurrensen på storbankerna att öka från innovativa småföretag, men rigorösa regelverk tror jag gör att åtminstone en del av storbankernas verksamheter är svåra för nykomlingar att ta över. Dessutom, om det kommer upp en liten spelare med en intressant tjänst som kunder är beredd att betala för så kan någon storbank, eller en grupp storbanker, svälja det lilla företaget och trycka ut tjänsten till alla sina kunder. Förmodligen är det relativt enkelt för storbankerna att räkna hem en sådan affär med tanke på de stora kundbaserna. (Dessutom så säljer inte storbanker tjänster. Man informerar sina kund om att de har en tjänst och så tar man pengar från kundens konto för denna tjänst.)

Igår föll valet på att öka i Swedbank. Jag sitter med aktier i Nordea, SEB och Swedbank nu. Det känns bra även om jag ligger lite back på mina senaste köp i Nordea och Swedbank. Förmodligen kommer det att bli en bra affär på drygt ett år över två utdelningar, men man vet aldrig. Blir det blod på gatorna och allmän kris så kommer bankerna att vara med bland offren (förmodligen bland de som blev nertrampade av andra som flydde när slakten började).

Apropå slakt och att bli nertrampad så är det inte fel att ha hjälm (även om risken med att äga bankaktier är densamma med eller utan hjälm), vilket leder till att man kan konstatera att Hövding-kursen har repat sig något. Ett tag trodde jag att den skulle kunna gå under 9 SEK, men så blev det inte. Jag kommer att minska när tillfälle ges, men jag är lite förvånad över att kursen slaktas så som den gör. Förra helgen var jag i en Team Sportia-affär för att kolla in cykelrean som pågick. Det var ganska trevligt att se att det fanns över hundra Hövding-kartonger på en synlig lagerhylla. Det behöver inte betyda så mycket, men jag har åtminstone svårt att få det till något negativt. (Det skulle i så fall vara att man tryckt ut en massa Hövdingar till återförsäljarna för att få till fina siffror, men det tror jag inte.)

Hövding kommer med sin rapport om ungefär en månad. Det är sent tycker jag. Om man blir ännu senare med att rapportera än vad man är idag så kommer man inte kunna prata om "föregående kvartal" utan om "kvartalet innan föregående kvartal". Det blir också knepigt ur ett insiderperspektiv att rapportera Q4 först i mars. När Q4 rapporteras så sitter ledningen med en hygglig bild över hur Q1 blir. Det skulle vara intressant om man började med månadsrapportering av sålda enheter på de olika marknaderna. Det hade livat upp och förbättrat insynen. Det som skulle få mig att jubla när jag läser rapporten är om man har landat ett avtal med en större sportkedja i Tyskland. Det hade fått försäljningen att lyfta ordentligt som jag ser det och om inte kursen hoppat upp till nivåer runt 12 SEK så hade jag eventuellt kunna tänka mig att öka (även om det inte är säkert). Tyvärr vet jag inte hur pass låst man är i det distributörsavtal som man har i Tyskland idag, men förhoppningsvis kan man gå runt det om distributören inte säljer så som det var tänkt när avtalet tecknades. Vad gäller antal sålda enheter under Q4 så har jag tidigare pratat om siffror på 15 000 enheter. Det är nog väl offensivt, men över 10 000 enheter måste man komma över.

Länk angående IKEAs köp av Bring SCM:
https://www.8till5.se/2017-05-19/ikea-koper-logistikforetag-med-bas-i-helsingborg

2 kommentarer:

Förskolemiljonären sa...

Hur ser du på en eventuell e-krona utfärdad av Riksbanken? Är det något som kan störa intjäning för våra svenska storbanker?

E-krona kan bli ett digitalt betalningsmedel som är fristående från den kommersiella bankägda infrastrukturen. Man har ett tillgodohavande direkt på Riksbanken på ett e-kronakonto. Kan äta upp en del av den inlåning banker behöver?

I ett initialt läge ska e-kronan inte ge någon ränta, MEN "bör ha en inbyggd funktion som gör det möjligt att ge ränta i ett senare skede"(Riksbanken).

Charlie sa...

Hej! Jag har bara kort läst att Riksbanken undersöker möjligheterna med att skapa en e-krona och jag har inte någon riktig uppfattning mer än att jag inte tror att det kommer att påverka bankerna i ett perspektiv på 1-2 år. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror.

En anledning till att jag tror att det kan dröja är att man måste fundera kring om det kommer att finnas efterfrågan på en sådan valuta. En av huvudpoängerna med Bitcoin mm som jag ser det är att de är utom statlig styrning. Det kommer inte e-kronan att vara och även om det finns andra fördelar med blockkedjeteknik så tror jag att det är en fråga som Riksbanken måste ta ställning till. En annan fråga är om e-kronan skall ersätta den vanliga kronan eller om det skall vara två olika valutor som lever parallellt. Det finns säkert en del svar och jag är ingen expert, men som sagt jag hade blivit förvånad om e-kronan kommer att få större effekt för bankerna på kort sikt.

Om bankerna spelar sina kort rätt så är det möjligt att blockkedjetekniken kan användas för att effektivisera processer av olika slag, t ex kontrollera var pengar kommer ifrån på ett enkelt sätt eftersom transaktionshistoriken är tillgänglig. Det ligger nog en bit fram i tiden, men bicoin, e-krona, blockkedjeteknik mm måste inte vara negativt för storbankerna.

Det jag ser som ett större hot mot bankerna är de offer som kan skördas av en högre ränta. Många instrument idag är väldigt komplicerade och många upplägg är också svåranalyserade ur riskperspektiv, vilket gör att det är svårt att veta hur stora risker bankerna egentligen sitter med. Handelsbanken åkte på en ordentlig smäll i Storbritannien när en bostadsutvecklare inte kunde betala. Jag tror inte att det handlar om ett individuellt misstag utan jag tror att det handlar om att många upplägg är så pass komplicerade att det blir svårt att avgöra risken. Det är möjligt att jag är fel ute, men jag ser det inte som otänkbart att vi kommer i en liknande situation som under finanskrisen när man inte riktigt vet vem som sitter med Svarte Petter. Det kommer att påverka bankerna negativt. Det är så klart en risk som alltid finns med banker, men jag tror att i takt med att räntorna höjs så kommer kreditförlusterna att öka. Man brukar säga att höjda räntor är till bankernas fördel, men jag tror inte att det på alla sätt är sant. Höjda räntor kommer också att öka kreditförlusterna.