31 januari 2017

Telia: Är det dags att inse att man tänkt tokigt?

De senaste dagarna har jag funderat en del på mitt största innehav - Telia. Rapporten var ingen höjdare även om jag inte tyckte att det var något graverande som kom fram. Det är möjligt att det är jag som inte hänger med, men jag har svårt att se att framtiden ser mer mörk ut nu för Telia än den gjorde innan rapporten presenterades. Rapporten var i min mening ungefär i linje med vad man kunde förvänta sig.

En sak som har hänt efter att rapporten släpptes är att insiders har köpt och det är ofta en bra signal, även om det naturligtvis inte finns några garantier och insiders är såklart även medvetna om signalvärdet i deras agerande. Idag (31/1) kom det ut ett pressmeddelande som sa att den operativa chefen hade ökat sitt innehav de senaste dagarna. Det är positivt, men ingenting som egentligen ändras fundamentalt.

En rapport som jag tror har väldigt stor del i att det har gått dåligt för Telia är Muddy Waters rapport. Till att börja med tycker jag att fenomenet, som Muddy Waters är ett exempel på, är ganska intressant. Man letar upp ett företag som man tycker är missförstått av marknaden, tar en position (i Telias fall så blankade man) och sedan levererar man en rapport som skakar om marknaden. Om man kan leverera en trovärdig rapport så kommer den att läsas, spridas och ändra den generella uppfattningen om hur ett bolag bör värderas. När man läser min beskrivning så kan man kanske tycka att skillnaden mellan vad Muddy Waters gör och vad en aktieanalytiker gör när de levererar analyser inte är så stor, men jag tycker att det finns en del skillnader som är värda att ta fasta på. En aktieanalytiker, som jag ser det, utgår från den informationen som företaget levererar och gör sina bedömningar av vad ett rimligt värde på bolaget är utifrån den informationen, mer eller mindre. Muddy Waters och deras likar, som jag ser det, ifrågasätter informationen som företaget levererar och kan därför komma till en mer olik syn på företagets värdering. Det är den snälla versionen av vad Muddy Waters gör.

Om man vill ge en mer kritisk syn på vad Muddy Waters gör så är det att man ger marknaden en möjlighet att handla upp eller handla ner en aktie. Många gånger är det inte helt enkelt för bolagen att bemöta kritiken. Att vara alltför tydlig kring vad man tror att en förhandling kommer att resultera i praktiken inte möjligt eftersom man då skulle röja sin position i förhandlingen, vilket så klart skulle påverka utfallet. Många gånger så vet förmodligen varken företagsledningen eller Muddy Waters, eller motsvarande aktör, vad som egentligen har hänt. Detta gör det ännu svårare för bolaget att bemöta kritiken. Muddy Waters kan därför relativt enkelt stå oemotsagda eftersom företaget som de bedömer är begränsade på olika sätt.

Det jag tycker att man ska fråga sig själv när man läser en rapport som den Muddy Waters skrivit om Telia är om det är någonting nytt i sak som framkommer eller om det bara handlar om andra siffror, men inte direkt underbyggda. Det är absolut ingen enkel övning. Det finns de som tycker att Muddy Waters har fått rätt och till viss del så finns det en del saker som pekar i en riktning som samstämmer med det som står i rapporten, men egentligen har det inte framkommit speciellt mycket fakta sedan Muddy Waters levererade sin rapport. Ja, det har tagit lång till att avyttra de euroasiska verksamheterna och det var något som Muddy Waters skrev i sin rapport, men att det skulle bli svårt att sälja dessa verksamheter var känt och att saker och ting ibland tar längre tid än vad man initialt trott är inte unikt. Vad gäller bötesbeloppen så återstår det att se vad de landar på. Det har kommunicerats ett belopp och det har avsatts en summa, men man kan se det som att Telia valde att kommunicera denna summa för att de såg en möjlighet att kunna positivt överraska längre fram. Det kanske är att dra saker för långt, men vad jag förstår behövde inte Telia kommunicerade summan och då kan man fundera på varför man gjorde det. Det som skulle vara intressant att se är hur förlikningsförslag skiljer sig från de faktiska bötesbeloppen för liknande fall. Jag tror att det finns hopp om att det faktiska bötesbeloppet kommer in under de belopp som har avsatts.

Det finns alltså ett par saker som man kan ta med sig från Muddy Waters rapport, nämligen:
- Muddy Waters är inte en oberoende part utan har en tydlig agenda - att få ner Telias kurs,
- Telia sitter i en position där man inte kan bemöta kritiken eftersom det är pågående förhandlingar och man måste hålla sig till börsreglerna,
- Man måste skilja på om andra siffror presenteras eller om det är någonting nytt i sak som presenteras, dvs om analysen är väl underbyggd eller inte,
- Det finns många aktörer som följer trender, vilket kan få till effekt att en negativ trigger som Muddy Waters-rapporten kan få en eskalerande effekt.

Är min slutsats att Muddy Waters har fel i sin analys och att Telia inom kort kommer att handlas betydligt högre? Nej, det är det inte. Muddy Waters har en hel del bra poänger i sin rapport och jag tycker att det är intressant läsning. Sedan är jag inte tillräckligt kunnig för att kunna bedöma om allt som skrivs är väl underbyggt och antagandena som görs är sannolika. Rapporten sätter istället fingret på en hel del av de problem som finns i bolaget och det är intressant läsning. Frågan är såklart om reaktionen som sker på börsen är rimlig och om den står i paritet till de underliggande värdena i bolaget.

Det ska sägas, om det inte framgår tydligt, att Telia blev inte en investering som utvecklats som jag hoppats. I nuläget ligger jag svagt minus. Det som har räddat mig är att det har delats ut 3 SEK under året och med en ISK blir det ingen skatteeffekt på utdelningen (i princip). Det hade jag i bakhuvudet när jag köpte kring 38-39-40 SEK, men naturligtvis hade jag inte trott att kursen idag skulle stå under 36 SEK, snarare hade jag trott att kursen skulle stå i 38-39 SEK.

När saker och ting inte går som man tänkt sig så får man erfarenhet. I detta fall har jag lärt mig att det blir tufft att lyfta en verksamhet som har dålig tillväxt. Att sitta på något som krymper är inte attraktivt. Egentligen visste jag att Telia inte växte när jag köpte, men jag tyckte att priset på aktien kompenserade för detta väl mycket, och jag har än så länge haft fel.

Min förhoppning är att man kommer att komma fram till en lösning vad gäller mutskandalerna och verksamheterna på säljlistan under 2017. Det kommer förhoppningsvis att lyfta kursen. Om det visar sig att man i slutet av året fortfarande håller på precis som man gör nu så är det nog läge att tänka på något annat, men jag tror att någonting kommer att hända innan dess. Min förhoppning är att det kommer att komma positiva nyheter från Telia under första halvåret och att detta kommer att få kursen att studsa upp nån krona från nuvarande nivåer. Om jag kan sälja under Q1 för 38,50 SEK så kommer jag att vara väldigt nöjd.Länk till dagens insiderköp:
https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/01/31/telia-operativa-chefen-anders-olsson-koper-80-000-aktier.html

Länk till Muddy Waters Researchs rapport om Telia:
http://www.muddywatersresearch.com/research/tlsn/mw-is-short-teliasonera/

Inga kommentarer: