09 april 2011

Tankar om pågående orosmoment

Jag har tyvärr inte haft så mycket tid de senaste veckorna till att fördjupa mig i ekonominyheter, men ett litet öga har jag naturligtvis haft. Vad man kan konstatera är att katastroferna i Japan inte oroar marknaden nämnvärt och att kriget i Libyen inte heller oroar nämnvärt. Eurokrisen verkar inte heller den vara någonting som man ligger vaken och tänker på, trots att Portugal till sist var tvunget att kasta in handduken. Till viss del känns det som att man har tröttnat på att vara pessimistisk och lyfta varnande fingrar. Efter sol kommer regn och i fallet men marknaden, som består av människor, känns det som att man ibland tröttnar på regn och kollektivt bestämmer sig för att det är dags att solen tittar fram.

Naturligtvis finns det andra förklaringar till att ovan nämnda orosmoln inte längre lägger sordin på stämningen. Japans problem är stora, men hela Japan är inte drabbat och många företag har faktiskt viss beredskap för situationer där leverantörer inte kan fullfölja så som bestämt. Visst kommer katastroferna i Japan att få effekt, men det kommer att vara en begränsad effekt. Kanske kommer ett litet företag som Cellavision att bli förhållandevis hårt drabbat eftersom det finns en risk att ett så pass litet företag kan ha mindre krisberedskap än ett större företag med kännbar komponentbrist som följd. Även AXIS har medgett att katastroferna kan komma att få effekt för bolaget.

Krisen i Libyen och andra delar av arabvärlden gör att oljepriset blir lite högre än vad det annars skulle vara. Det missgynnar naturligtvis bolag som måste ha olja för att kunna producera och gynnar oljebolag. Min gissning är att krisen i Libyen ganska snart kommer att vara överspelad. Oljepriset kommer förmodligen att vara fortsatt högt och jag skulle gärna vara med på ett hörn, men oljeindustrin är inte lätt i mitt tycke. Ett exempel på att oljeindustrin kan vara svår är skattesmockan som Enquest åkte på för ett tag sedan. Bolaget kan naturligtvis fortfarande vara intressant att investera i, men just att förutsättningarna i grunden kan förändras från en dag till en annan gör mig försiktig till att investera.

Vad gäller Portugal så tror jag att marknaden till viss del andas ut. Att Portugal faller spelar inte så stor roll. Om Spanien hade fallit hade det däremot känns i Eurozonen, men om man skall titta på de räntor som Spanien för tillfället kan låna till så är situationen hyggligt under kontroll. Spanien kommer nog inte att behöva be om nödlån. Spänningarna i Eurosamarbetet finns naturligtvis kvar och samarbetet kommer fortsatt att knacka i fogarna med vissa länder som går som tåget och andra länder som fuskat sig in i samarbetet.

Oavsett ovanstående problem så spelar förmodligen stigande räntor (både i Sverige, men även i Europa), stark krona och högt oljepris större roll för den svenska börsen. Tillsammans kan dessa tre faktorer, som är kopplade till varandra och till viss del till problem ovan, ha en dämpande verkan på börsen under resten av året.

Inga kommentarer: