07 januari 2019

Camurus: Är det en möjlighet som öppnats?

Efter den senaste tidens kursslakt i Camurus så är vi nu nere på nivåer kring introduktionskursen i början av 2016. Det betyder i sig inte så mycket utan att man tar hänsyn till vad som har hänt sedan dess, eller annorlunda uttryckt vad som finns i bolaget idag jämfört med vid introduktionen. Något som jag tycker att man kan ta fasta på är de godkännanden som man nu har för CAM2038 i Australien, Europa och USA. Sett ur detta perspektiv, allt annat lika, vore det rimligt kursen var högre idag än den var vid introduktionen.

Verkligheten är tyvärr inte så enkel och det som, enligt mitt sätt att se, påverkat kursen mycket den senaste tiden är förtroendet för ledningen. Den negativa överraskningen att det sedan tidigare fanns en exklusivitet för Suboclade var inte bara dåligt för att det påverkade framtida intjäning utan också för att det skadade förtroendet. Det har jag skrivit om tidigare.

Det man kan fundera på är vad som kommer att hända härnäst. Kommer det att komma klargöranden från ledningen? Sannolikt. Kursen har dykt och många undrar vad som har hänt och hur det kunde hända. Kommer man att behöva ta in mer pengar? Sannolikt. Kommer det att gå att ta in mer pengar? Kanske inte fullt lika sannolikt, men det tror jag att man kommer att lyckas med. Finns det de som är intresserade av att köpa in sig i Camurus? Svårt att säga, men jag tror det. Finns det möjlighet att överklaga FDAs beslut eller på annat sätt få till bättre villkor i USA? Teoretiskt sett är det säkert så och det kanske inte heller är så otroligt i praktiken. Även om det finns många frågor så kan, som jag ser det, sammanfatta det hela med att någonting kommer att hända, någon form av information kommer att presenteras. Är det sannolikt att denna information kommer att leda till att kursen repar sig? Jag tror det.

Jag ligger kraftigt back i Camurus i nuläget och det var naturligtvis inte enligt plan. Mitt första köp var runt 110 SEK i höstas och något senare så tyckte jag att jag kom billigt över aktier för ca 90 SEK. Tyvärr blev inte lyckan långvarig utan det vände ner brant i samband med FDA-informationen i mellandagarna. Vad gäller framtiden spelar detta så klart ingen roll alls. Att jag redan ligger exponerad mot bolaget spelar så klart roll för min riskspridning. Hittills har jag kommit fram till att det inte vore klokt att lägga mer pengar i Camurus och det kanske är klokt, men jag har börjat vackla lite.

Att köpa aktier för att kursen har gått ner är i sig en dålig anledning att köpa aktier, men jag ser det inte riktigt så. Det bör finns ett värde i bolaget och sannolikt är marknaden för de produkterna som Camurus har på gång intressant för en del andra aktörer. Det kanske inte är så, men det är vad jag tror.

Det man också ta i beaktande, som jag ser det, är att det har varit ganska låg omsättning den senaste tiden, vilket kan ha gjort att kursen påverkats negativt. En annan intressant sak att ta i beaktande är att Gladiator köpte in sig över 100 SEK. Frågan är om FDA-nyheten förändrar saker i så stor utsträckning att bolaget borde värderas till 60 SEK per aktie eller om detta är för lågt (eller för högt).

Jag vet inte riktigt om jag skall våga chansa, men det är inte omöjligt. Vi får se. 


Inga kommentarer: