03 november 2014

Matse: Försäljningsrekord igen! 143% och nästan 15 MSEK

Matse levererar återigen ett riktigt bra månadsresultat. Man når nästan 15 MSEK (14,6 MSEK), vilket innebär en ökning på hela 143% jämfört med oktober 2013. Det verkar som att den fina formen håller i sig och kanske kommer man att nå 50 MSEK under Q4.

När jag summerar omsättningen för årets tio första månader hamnar man på 86,3 MSEK. Eftersom det finns andra bolag i koncernen Matse Holding så kommer denna siffra att växa något när man räknar på hela koncernen, men eftersom endast omsättningen för Mat.se redovisas månadsvis så får vi hålla oss till tåls med koncernens totala omsättning till kvartalsrapporterna. Om man säljer runt 15 MSEK för november och december, vilket känns fullt rimligt med den medvind som råder, så kommer man att komma upp i ungefär 116 MSEK. Inräknat övriga delar av koncernen så landar då förmodligen totalomsättningen på 120 MSEK, och kanske lite till.

Eftersom Stockholm inte bidrog förrän Q2, och förmodligen lite under detta kvartal, så kommer förmodligen vi att få tillväxttal över 100% de kommande 6 månaderna. Det känns därför fullt rimligt som jag ser det att räkna på en årsomsättning på 150-160 MSEK för dagens Matse. Det känns bra med tanke på att börsvärdet är runt 200 MSEK (efter dagens uppgång något högre).

Det skall bli intressant att se vad Mathem landar på för omsättning för oktober. Om de skall vara fortsatt fyra gånger så stora som Matse så ska de nå knappt 58-59 MSEK. Det känns tveksamt eftersom det skulle innebära en ökning på 8-9 MSEK från förra månaden.

En annan sak som jag tycker skall bli intressant är att se hur Matse ska möjliggöra den häftiga tillväxten som de siktar på. Det skall bli intressant att se om Matse kommer att öppna ytterligare siter och i så fall var.

http://mb.cision.com/Main/9826/9672690/307013.pdf

Inga kommentarer: