02 september 2014

Matses augustistatistik

I vanlig ordning har Matse presenterat sin månadsstatisk. Det var munter statistik för augusti. Man växte med 118% jämfört med augusti 2013. Juli växte man med 96%. Intressant i sammanhanget är att augusti 2013 var ca 50% bättre än juli 2013 om man tittar i prospektet som släpptes i samband med noteringen (sid 11, intäktssnitt/dag/månad). Q3 2013 omsatte man enbart 13 MSEK. Baserat på statistiken för juli och augusti känns det fullt rimligt att man kan komma upp i det dubbla för Q3 2014, dvs 26 MSEK, kanske t o m 28-29 MSEK. Räknat på 26 MSEK för Q3 och att Q1-Q2 summerade 53 MSEK hamnar man på 79MSEK för Q1-Q3. Med dessa siffror skulle nolltillväxt för Q4 räcka för att man skall hamna på 100 MSEK i årsomsättning. Räknat på en tillväxt på 100% för Q4 så hamnar man istället på 120 MSEK.

Det är möjligt att mitt sifferdribblande inte var helt lätt att följa, men jag tror att ett rimligt antagande är att omsättningen för helåret hamnar på 120 MSEK, vilket skulle innebära att man ungefär dubblar från 2013 till 2014. Eftersom Stockholm kom med först Q2 2014 så skulle en rullande tolvmnånaders hamna högre än så, förmodligen runt 135 MSEK.

Att man växer är centralt för verksamheten, men naturligtvis gäller det att kunna växa utan att dränera kassan. Q3 var ett svagt kvartal under 2013 och förmodligen kommer det att bli så även under 2014. En del av de kostnader som man har haft för uppstarten av Stockholm under Q2 kommer man förmodligen att slippa, men om kassaflödet inte bättras under Q3 så finns det anledning att vara lite orolig, som jag ser det.

Värt att notera från konkurrenterna är att Linas matkasse har lanserat Linas matbutik. Det är positivt. Det visar att det finns andra som ser möjligheter och som kan se till att fler väljer att handla matvaror via nätet istället för fysisk butik.

Inga kommentarer: