04 december 2013

Etrion - låg omsättning och förmodligen inget kursdrivande under resten av året

Omsättningen i Etrion är idag riktigt låg och har varit relativt låg ett tag. Efter de positiva tongångarna från VDn Marco Northland har det varit kräftgång för aktien. Det är framförallt Avanza som köper och om man tittar på nettosäljarna den senaste månaden, men även Nordnet och Swedbank finns med som stora köpare. På säljsidan, den senaste månaden, finns Credit Suisse, men även Parteo och UBS har sålt en del.

Man kan naturligtvis ifrågasätta värdet på mäklarstatistik, men slutsatsen som jag tycker att man kan dra är att det har varit ett flöde från internationella aktörer till svenska småsparare. Möjligen kan det vara så att VDn Marco Northland har valt att sälja en del av sitt innehav, men det är naturligtvis bara spekulationer från min sida. Länk: http://trader.di.se/index.php/quote/maklarstat/154007

Att vara en del av index har, som jag ser det, inte fått någon större effekt. Aktien gick förvisso starkt i måndags, men det har än så länge inte varit något stort inflöde av pengar som jag ser det.

Jag tror inte att det kommer att hända så mycket mer under året. Från företagets sida har man sagt att man i februari till april kommer att komma med mer information om nya projekt, vilket naturligtvis kommer att vara mycket intressant, men det är några månader dit. Eventuellt kommer man kanske att skicka ut ett pressmeddelande med mer information om projekten i Chile, men jag tror inte att det kommer att ha så stor betydelse för kursen.

Om man vill spekulera i vad som eventuellt skulle kunna driva upp kursen så skulle den fina utvecklingen under året göra att en och annan fondförvaltare väljer att köpa in sig i företaget för att innehavslistan skall se bra ut i årsbokslutet. För egen del tror jag inte att det kommer att hända, men som sagts tidigare, med den låga omsättningen som är i aktien så räcker det med en val som visar lite intresse för att kursen skall gå upp.

Inga kommentarer: