06 december 2013

Etrion - spanska Abengoa Solars årsredovisning

I Europa är det framförallt Spanien som sticker ut vad gäller solenergiproduktion. Framförallt beror det på ett gynnsamt geografiskt läge, men också på att man från statligt håll subventionerat och drivit en övergång från fossila bränslen mot solenergi. De senaste årens kris har förvisso till viss del tvingat spanska staten att dra i nödbromsen, men detta till trots så produceras det relativt sett en hel del el från solenergianläggningar i Spanien.

När man tittar på företagen som ligger bakom dessa anläggningar är det framförallt Abengoa Solar (http://www.abengoasolar.com/web/en/index.html) som sticker ut, i alla fall enligt min snabba research. Abengoa Solar är del av det spanska energiföretaget Abengoa (http://en.wikipedia.org/wiki/Abengoa).

För alla som är intresserade av Etrion så är det intressant att läsa Abengoa Solars årsredovisning (http://www.abengoasolar.com/export/sites/abengoasolar/resources/pdf/20130502_IA_en.pdf) eftersom den ger en indikation på vad man kan tjäna på att driva solcellsanläggningar. Jämförelsen är inte helt rättvis eftersom elen ofta säljs med subventioner, att olika anläggningar bygger på olika tekniker, etc, men det ger i alla fall en fingervisning. Till skillnad från Etrion så lägger Abengoa mycket resurser på utveckling, vilket man måste ta hänsyn till när man jämför.

Jag kommer att läsa på mer om Abengoa när jag får tid och kanske skriver jag fler inlägg om bolaget.


Inga kommentarer: