17 april 2015

Matse: Mer detaljerad månadsstatistik och behov av innovation

För några dagar sedan så ändrade Matse sin månadsrapportering så att den blir mer detaljerad. Man kan numer se försäljningen enskilt redovisad för Göteborg och Stockholm, något som man inte kunde tidigare.
 


Jag blev lite förvånad över att omsättningen i Stockholm var så pass låg som 3-4 MSEK. Matse är förvisso inte lika etablerat i Stockholmsregionen som i Göteborgsregionen, men jag tror ändock att försäljningen skulle vara något större.

En negativ tolkning av den här informationen är att Stockholm inte har tagit sig riktigt och att detta inte bådar gott för fortsatt expansion. Att man ungefär ett år efter lansering omsätter mindre än 4 MSEK är inte imponerande. Det är säkert inte svårt att hitta en rad kvartersbutiker som omsätter betydligt mer än så och det känns inte så bra.

En positiv tolkning är att man fortfarande växer bra i Göteborg och att marknaden inte har stagnerat där. Man har ett bra momentum i Göteborg och det har man sett till att utnyttja. Eftersom man är ett litet företag med begränsade resurser så kan man inte satsa på alla fronter samtidigt och att växa med ungefär 100% är vad man mäktar med.

Det jag hoppas att få se från Matse är mer innovation. Man har inte alls utnyttjat den potential som nätet ger. Ett par saker som jag hoppas få se är följande:

- Fokusera på transparens. Kunder idag vill veta vad man köper. Det skulle finnas en funktion där man kan sortera bort eller markera produkter som t ex innehåller genmodifierade organismer (GMO) eller ett visst E-nummer. Allt fler producenter jobbar med detta och lägger ner stora pengar på att kunna vara tydliga med var ingredienserna kommer ifrån, framförallt tror jag de stora spelarna som har råd gör detta, vilket gör att det finns starka krafter som gärna skulle se den här typen av lösningar. Vanliga butiker kan inte erbjuda samma tjänst där man enkelt kan kombinera ihop och ersätta produkter i kundkorgen och därför hade man öppnat upp för en helt ny kategori av konsumenter, vilket naturligtvis fått fart på försäljningen.

Sveriges billigaste matkasse. Pris är viktigt när det kommer till livsmedel och man borde kunna ta fram EN riktigt bra matkasse genom att låta leverantörer få betala för att få med sina produkter i matkassen. Matkassen skulle vara ett bestämt hopplock av varor, men skulle nåt sånär avspegla en normal matkasse. Anledningen till att leverantörer skulle betala eller rabattera för att få vara med är för att man hade fått konsumenter att verkligen prova nya produkter och att man hade hamnat på favoritlistan hos kunderna. Om produkterna tas bort eller får stanna kvar hade kunnat samköras mot andra produkter som kunderna köper för att öka kunskapen om kunderna. När man väl har Sveriges billigaste matkasse så skulle man slå på stort med marknadsföring så att man når ut med budskapet. Som e-handlare har man en enorm fördel med att man vet väldigt mycket om sina kunder och det borde man dra nytta av.

Tyvärr verkar det inte som att Matse tänker så mycket nytt. Man har mer eller mindre exakt samma anslag som mathem - "bekvämt och inte så mycket dyrare än en vanlig butik". Det kommer nog inte räcka för att få verksamheten att riktigt ta fart och bli ledaren på marknaden. Jag hoppas att jag har fel, men som det är nu så tycker jag att det verkar som att matse är en bland många likadana mathandlare på nätet och det oroar mig lite.

Inga kommentarer: