01 mars 2015

Matse: Q4-rapporten

Efter att Gullspång Invest köpte aktier för 11,50 SEK för tjugo miljoner så har intresset för aktien stuckit upp en bit och ligger nu runt 14 SEK, vilket känns bra tycker jag. Utöver att kursen har stuckit upp en bit så skrevs det precis en artikel på DI.se som, likt välidgt många andra artiklar, påpekar att handeln med mat på nätet växer, se länk nedan.

Vad som är kanske mer intressant än Gullspång Invest och DI:s "me too"-artikel är att Matse har Q4-rapporterat. Det är inte jätteintressant med kvartalsrapporter i Matse eftersom de för varje månad redovisar sin omsättning. Dessutom så är Matse ett bolag som växer och investeringar som görs kan slå ganska mycket från kvartal till kvartal. Jag är, som ni säkert förstår, mest intresserad av att se att bolaget växer och helst med en högre fart än marknaden som helhet.

Även om jag inte tycker att man skall fokusera för mycket på resultaten så kunder jag inte låta bli att räkna lite på de två senaste kvartalen i bästa högstadiestil. Om man antar att sambandet mellan EBITA och omsättning är linjärt och de två senaste kvartalen är representativa så skulle marginalen för Matse vara 12,3% och de fasta kostnaderna vara 14,8 MSEK (EBITA=marginal*omsättning-fasta kostnader). Det är naturligtvis en väldig förenkling och det är mycket möjligt att jag använder fel termer, men det är ändå intressant tycker jag. En annan sak som är intressant är att om detta stämmer så skulle det behövas en kvartalsomsättning på ungefär 120 MSEK för att nå nollresultat. Det stämmer ganska bra med målsättningen om 400 MSEK under 2016 och svarta siffror under första halvåret 2016.

För att bemöta lite av det som skrivs i DI:s artikel, närmare bestämt att nuvarande aktörer kan slås undan om de stora drakarna väljer att hårdsatsa, så känns inte det som en vidare insiktsfull analys i mitt tycke. ICA har tagit fram ett koncept där handlarna kan köpa tjänsten online-försäljning från ICA centralt om dem vill. De kan sätta priset som de vill och likaså utforma tjänsten relativt fritt, i alla fall förstod jag saken så när ICA presenterade sin onlinesatsning på kapitalmarknadsdagen. Som svar på den välmotiverade frågan från en klok person i publiken om detta skulle kunna leda till att närbelägna ICA-handlare skulle börja konkurrera med varandra så svarade man från podiet att man trodde att kunderna skulle vara trogen sin ICA-butik. Nu är jag ingen ICA-kund, men att jag skulle vara trogen min ICA-butik när jag handlar på nätet är för mig helt främmande. Jag förstår logiken i att det eventuellt kan vara lättare att gå tillbaka och klaga i en butik som man ofta handlar i, men det gör i alla fall jag väldigt, väldigt sällan och att det därför skulle motivera ett premiumpris tror jag är fel. Sanningen är, som jag ser det, att ICA har problem med e-handel eftersom hela deras modell bygger på franchisetagare och att man får in kunderna i butikerna. Det skulle inte förvåna mig om ICA om ett tag kommer att se e-handeln som ett stort problem. Idag tror jag inte riktigt att man förstår utmaningen som man står inför. Nu väljer jag att hacka på ICA, vilket egentligen är fel eftersom det finns de aktörer som inte ens har lämnat startblocken.

Att ICA, Coop, Citygross mfl skulle utgöra ett hot mot Matse har jag alltså svårt att se, däremot så har jag enormt stor respekt för Amazon som gör storsatsningar inom området. Om man skulle utöka sin satsning av Amazon Prime Pantry (http://www.amazon.com/b?ref=ae_surl_0&ie=UTF8&node=10166275011) till Sverige så skulle jag absolut se det som ett hot för Matse. Det hade inte varit en dödsstöt för Matse, men det hade ritat om spelplanen ganska kraftigt. Nu tror jag inte att Amazon kommer att satsa på Sverige på ett bra tag så någon större risk tycker jag inte att det är.

Länkar:
http://www.di.se/#!/artiklar/2015/3/1/mathandeln-pa-natet-vaxer/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.mat.se/investor/reports/matse-holding-delarsrapport-2014-q4.pdf

Inga kommentarer: