14 november 2013

Etrion - mer tankar

Jag tycker att Etrion känns fortsatt intressant och jag har tänkt en del på om det är en bra idé att köpa aktier i bolaget. Egentligen är inte Etrion min typ av bolag, men jag tycker att det är intressant och det är möjligt att det kan bli min typ av bolag i framtiden. De snabba kurssvängningarna i kombination med att bolaget har kort historik gör det inte helt lättanalyserat, men jag ger mig på en kort analys.

Vad gäller ägarsituationen så känner jag mig trygg. Familjen Lundin står som största ägare och för mig är detta ett gott tecken. Om det skulle behövas mer pengar i framtiden så är det bra med en tydlig ägare som jag upplever kan sin sak.

Att bolaget från och med december kommer att tas med i ett av många index ser jag som en positiv signal av den enkla anledningen att många större aktörer, t ex fondförvaltare, kommer att kliva på om det går uppåt av rädslan av att stå utanför. För mig är detta ingen större sak, men ändock positivt.

Vad gäller bolaget så är börsvärdet ungefär 1 000 MSEK (5 SEK x 200 miljoner aktier) och "enterprise value" är ungefär 3 500 MSEK (528 MUSD 8 nov, kurs 4,94 SEK). Det finns ungefär 2 500 MSEK lån i bolaget.

Lite grovt för perioden Q1-Q3 2013 så omsatte man ung 45 MUSD och hade "operating profit" på runt 20 MUSD. Medtaget lånekostnaderna så försvann denna vinst och man hamnar ungefär på plus minus noll.

Det man kan konstatera är att när väl solcellerna är på plats så kostar de inte så mycket att producera el. Allt är naturligtvis relativt, men eftersom produktions- och markkostnad är förhållandevis lite i jämförelse med att driva kolkraftverk eller kärnkraftverk så tycker jag att det är intressant. Naturligtvis beror jämförelsen hur man räknar och i dessa siffror finns en hel del subventioner inräknat, men rörelsemarginalerna lockar ändå och det känns inte alls omöjligt att bolaget skall kunna ge utdelning under 2015 som VD:n har aviserat. Om det nu blir så eller inte kan bero på mycket. Möjligen kommer det att vara en bättre idé att lätta på skuldbördan eller investera i nya projekt.

De nuvarande siffrorna inkluderar 60 MW i Italien. Man har såvitt jag kan förstå levererat enligt tidigare utfästelser, vilket är positivt. Anledningen till att kursen har gått upp är, som alla som följer bolaget vet, att man när som helst kommer att börja bygga anläggningar i Chile. När väl anläggningarna är på plats så kommer man att totalt ha 200 MW, t o m lite drygt. Till skillnad från de italienska anläggningarna så kommer elen från dessa inte att subventioneras utan man tror sig kunna konkurrera utan några fördelar. Anledningen till att man tror att detta kommer att lyckas är att Chile är väldigt solsäkert och gruvindustrin i landet kommer att behöva mer el.

Det känns inte orimligt att man med de chilenska anläggningar kommer att kunna omsätta runt 150 MUSD årligen, dvs ungefär 3 gånger dagens omsättning. Det kan vara väl konservativt. Marginalen kommer nog inte att vara lika hög eftersom det inte finns subventioner, vilket gör att "operating profit" (verksamhetsvinsten?) troligen kan hamna runt 50 MUSD per år.

Frågan är då om man måste låna mer för att få de chilenska anläggningarna på plats? Jag gissar att man från chilenska statens sida velat att finansieringen är klar innan man sätter igång och jag förmodar att det inte kommer att behövas mycket mer lån för att få dem på plats. Det kan vara fel, men det är mitt antagande.

Räknat på runt 30 MUSD per år i lånekonstnader, vilket gör rum för några nya lån men inte så många, så kommer resultat att hamna på runt 20 MUSD, vilket skulle motsvara 0,1 USD per aktie eller omkring 65 öre/aktie. Om man har en riktigt aggressiv utdelningspolitik och delar ut hela 50 öre/aktie så skulle det innebära 10% direktavkastning på en kurs på 5 SEK. Det man dock skall komma ihåg är att VD:n själv säger att det kan bli dags för utdelningar 2015, så det ligger ett par år fram i tiden och 2015 kommer troligen inte så mycket som 50 öre per aktie delas ut.

Jag skulle inte bli jätteförvånad om Etrion väljer att ta in mer pengar i en nyemission under 2014. Man har idag stora lån, vilket är försvarbart som situationen ser ut nu, men om räntorna sticker upp kan det bli problem och det är möjligt att man vill välja att ta in pengar i tid. Spekulation från min sida så klart. Om det skulle bli en nyemission och det blir ett hopp ner för aktien så tror jag att det skulle kunna vara ett bra tillfälle att hoppa på tåget.

Jag tycker att 5 SEK känns lite för mycket för min del för att hoppa på. Bolaget har levererat vad de har sagt att de skall leverera och ledningen/större ägarna känns rätt, men det är mycket som skall gå rätt för att det skall bli bra. Uppsidan är faktiskt dessutom begränsad eftersom man inte kommer att kunna producera hur mycket som helst. Teknikutveckling och elpriset kommer att kunna göra en del, men inte hur mycket som helst. Naturligtvis kan man bygga fler anläggningar, men det tar tid innan dessa är på plats.

Sammanfattningsvis så kommer jag att hålla koll på aktien och om tillfälle dyker upp så kommer jag att hoppa på.

Kommentera gärna.

Länkar:
http://www.etrion.com/dm/Documents/qr_3_2013.pdf
http://www.etrion.com/dm/Documents/pn_Etrion_Presentation.pdf

Inga kommentarer: