27 november 2013

Etrion - fortsatt snurrar det i mitt huvud

Jag måste säga att jag har kluvna känslor inför mitt aktieägande i Etrion. Min strategi för aktiehandel har de senaste åren varit att hitta aktier i bolag som har fungerande vinstdrivande verksamheter och som delar ut, dessutom gärna tillgångar som kan minska nedsidan (skog är ett sådant exempel) samt gärna att det finns triggers som kan få bolaget att värderas enligt andra premisser och därmed leda till ett kurslyft. Exempel på investeringar som har lyckats för min del enligt detta mönster är SCA som jag under många år ägde, samt Nokia som jag ägde under kortare tid, men där jag hoppades att någonting skulle hända som skulle omvärdera aktien. (I fallet Nokia så trodde jag främst på att NSN skulle särnoteras, och inte, som fallet blev, att mobilverksamheten såldes, men i vilket fall som helst så synliggjordes delarnas värde, vilket påverkade aktien positivt.)

I fallet med Etrion så tar jag betydligt mer risk än vad jag brukar. Bolaget håller idag på att bygga upp en verksamhet och det har förvisso pratats om utdelning 2015, men att ledningen pratar om utdelning i framtiden är i mina öron en helt annan sak än att kunna vila sig tillbaka på en lång och trogen utdelningshistorik, som t ex SCA. Det som kan ge lite trygghet är att man hittills har levererat som man lovat. Tekniken finns och är beprövad, solen lyser ungefär lika mycket varje år och att sätta upp panelerna när väl kontrakten är på plats kan inte vara någon större utmaning. På så sätt känner jag att risken i verksamheten, trots att den är under uppbyggnad, ändå är hanterbar.

Om allt går väl under uppbyggnaden av anläggningarna i Chile så kommer man troligen att vara kassaflödespositiva under 2015 och man räknar, som sagt, med att kunna ge utdelning. Ibland läser man att det hade varit bättre om man hade lättat på skuldbördan istället för att ge utdelning. Förmodligen väljer man det senare alternativet om man anser att man har lån som inte är så fördelaktiga eller om en starkare finansiell ställning skulle kunna gynna en i t ex upphandlingar. Det intressanta i detta sammanhang är som jag ser det att man räknar med att kunna ge utdelning vid en kapacitet på 200 MW. Eftersom det uttalade långsiktiga målet är mer än 200 MW och eftersom man kommer, förmodligen en bit in på nästa år, att presentera nya projekt så blir kalkylen för 2016 och framåt förmodligen än mer intressant ur aktieägarperspektiv när väl dessa ny projekt presenterats.

Etrion är dock högt värderat och jag kan förstå många av de som väljer att ta hem vinsten. Det är mycket som kan gå fel fortfarande. Det som tilltalar mig med bolaget är dock att man håller på att bygga upp en bra marknadsställning på en kommande marknad, tror jag iaf, och det kan vara mycket värt. Det finns naturligtvis andra aktörer på denna marknad, vilket är positivt som jag ser det för annars hade det varit lite svårare att motivera sektorn som en kommande marknad. Ett exempel är Berkshire Hathaway-kontrollerade Midamerican Solar som håller på att bygga en anläggning i USA på knappt 600 MW, inte illa. Lite intressant i sammanhanget är att Midamerican Solar gör detta i samarbete med SunPower. För VDn Marco Northland och en del andra i ledningen för Etrion är SunPower en tidigare arbetsgivare och jag gissar därför att det finns en hel del bra kontakter dem emellan. Jag har inte hittat någon referens, men jag gissar att Etrion anlitar SunPower precis som Midamerican Energy. För min del känns detta positivt. Att det görs ordentliga satsningar i USA kommer förmodligen att spilla över på resten av världen och ett företag som Etrion som kan visa upp ett fint track record gissar jag ligger bra till när det kommer till att förhandla fram kontrakt för mark att sätta upp anläggningarna. Att det sedan sitter en familj som storägare som har gjort borrhål på alla tillgängliga och otillgängliga platser i världen gör inte saken sämre. Det finns med andra möjligheter att måla upp en positiv bild över hur framtiden kan te sig. (Länkar: http://www.aboutsmallcap.com/2013/05/09/warren-buffetts-worlds-largest-solar-power-development-underway-near-la/http://www.etrion.com/management.php).

Att det finns många aktörer känns även viktigt eftersom infrastrukturen till många solsäkra platser är idag otillräcklig. Exempelvis hade det varit intressant med en kraftledning från Afrika till Europa, men för att sådana jätteprojekt skall bli av krävs det att man kan tänka sig att göra massiva satsningar i Afrika.

En liten intressant sak i närtid, närmare bestämt på måndag, är att aktien då kommer att vara med i indexet OMXSB. Jag skulle gärna läsa någon analys eller uppsats om hur aktiekurser påverkas när de tas med i ett index. Min magkänsla är att det måste vara positivt för en lågt omsatt aktie som Etrion. Min gissning är att aktien kommer att vara över 5 SEK innan året är slut och jag tror att det till stor del kommer att bero på att man är med i OMXSB. Om det dessutom skulle komma någon nyhet från bolaget om ytterligare projekt så kan det förändra saken naturligtvis, men det håller jag för ganska osannolikt eftersom man tidigare kommunicerat att det kan komma under början av nästa år. Det finns säkert de som tycker att det är spekulativt att räkna med en kursuppgång på grund av att aktien tas med i ett index. Det är möjligt att det är spekulativt (i synnerhet om man använder The Intelligent Investor-definitioner), men, allt annat lika, om flödet av pengar till aktien kommer att öka så bör det påverka kursen uppåt. Precis som jag har skrivit tidigare så är säkert en del av detta redan inprisat i kursen, men kanske inte allt.

Det finns något som heter "confirmation bias", jag har ingen bra översättning. Det kan vara så att det är precis det som jag håller på med just nu :)

Inga kommentarer: