09 januari 2021

Ework: Nytt bolag på bevakningslistan

Efter att ha lyssnat på senaste avsnittet av Kvalitetsaktiepodden så har jag hittat ett nytt bolag att lägga till bevakningslistan, Ework. Det är möjligt att jag har nämnt dem tidigare, men om det har varit så har det i alla fall inte varit ett av de bolagen som jag har vevat oftast på bloggen. Jag vet att Börsplus och Peter Benson varit ute och pratat gott om bolaget för ett tag sedan (om jag kommer ihåg rätt) och det brukar inte vara en nackdel. Även om det finns en del kunniga och allmänt vettiga personer som talar eller har talat väl om bolaget så är det ingen garanti. Bolagets kurs har varit sisådär skulle man kunna säga om man tittar tillbaka ett par år. Det är möjligt att det kommer att fortsätta så, men jag tror inte att det är omöjligt att det kommer att komma en uppstuds, kanske till och med att bolaget köps ut från börsen, eventuellt.

Det Kvalitetsaktiepodden lyfte fram är att nyckeltalen ser helt OK ut och det finns mycket som tyder på att man har klarat av Corona-pandemin så här långt ganska bra, i alla fall förstod jag det så. Det finns en del fördelar, eller rättare sagt anledningar till att köpa bolaget, som jag inte riktigt tycker framkom i podden så jag tänkte lista dem nedan. Dessa fördelar är inte kopplade till nyckeltal eller liknande så om man är intresserad av det så är det bäst att lyssna på Kvalitetsaktiepodden eller djupdyka i Börsdata. Det är snarare spaningar som jag har gjort när jag direkt eller indirekt kommit i kontakt med bolaget på olika sätt. 

Stora konsultköpare vill ha enkelhet

De flesta bolag använder sig av konsulter från tid till annan och det kommer sannolikt inte att minska, snarare öka. I takt med ökad digitalisering och mindre behov av att ha personer på plats på kontor så kommer det att bli lättare att ta in duktigt folk på distans. Jag tror att många av dessa uppläggen kommer att vara på konsultbasis. Det är möjligt att det inte är korrekt, men jag tror att det är sannolikt att post-Corona-världen kommer att ha fler konsulter och många av dessa kommer att vara OK med att köra i eget bolag och inte via någon konsultfirma. En anledning till att fler skulle kunna vilja driva konsultbolag istället för att vara anställda är att det ger en annan frihet. Det kanske känns bättre för vissa att jobba hårt under vår och höst och ta en längre sommarledighet. Det är nog i vissa fall lättare att få igenom en 8 veckors-sommarledighet hos en uppdragsgivare än hos en arbetsgivare (även om man tar en del av ledigheten som tjänstledighet). Just hur arbetslivet kommer att förändras i framtiden är ganska intressant och jag har många tankar kring det, men det hör nog snarare hemma i ett eget inlägg (eller en bok).

Min erfarenhet är att många stora bolag har avtal som säger att alla konsulter skall gå via Ework. Det är naturligtvis intressant för Ework att få till ett sådant upplägg eftersom det genererar stora volymer. Det är också intressant för kunden eftersom alla konsulter går via samma plattform och på så sätt får man stora samordningsfördelar. Arbetet med att underhålla en massa konsultavtal skall inte underskattas. Ny lagstiftning kräver från tid till annan att avtalen revideras. Om det är många egenkonsulter, dvs mindre konsulter, så blir det ofta en diskussion kring avtalen, inte bara pga oenighet, men också pga att konsulten inte riktigt förstår vad avtalet säger eller varför det är utformat som det är. Att använda en plattform/aktör för samtliga konsulter gör att båda arbetsinsats och risken minskar för konsultköparen. Det är även bra för konsulten, framförallt mindre konsulter som inte har egen organisation för att hantera fakturapåminnelser mm. Jag tror att detta sammantaget är starka argument för Ework.

Konsultköpare vill kunna välja och vraka

Ett bolag som väljer att använda Ework kan välja att jobba både med egenkonsulter och stora konsultbolag. Det är en fördel. Det jag anser att Ework har gjort affär av är att allt fler specialister vill driva sitt eget bolag och inte gå via ett etablerat konsultbolag. Jag tror att trenden verkar till Eworks fördel och jag tror att allt fler bolag kommer att använda Ework. Man kan fundera på om anledningen till att bolag som Enea och Softronic har tagit fram egna produkter delvis beror på att man ser att trenden inom konsulting går allt mer mot mäklerihållet. Det är nog klokt att resonera som Enea och Softronic om man inte vill bli ett onödigt mellanled för rena konsulttjänster. (Istället för att en person säljer sin tid till konsultbolaget som sedan säljer till Ework som sedan säljer till konsultköpare så kan personen sälja sin tid genom eget bolag till Ework som säljer till konsultköparen.) Accenture är ytterligare ett exempel på ett bolag som försöker bygga upp mer strukturkapital i sin verksamhet.

Det man skall notera är att det finns fler och fler tjänster för personer som vill konsulta via Ework. Många gånger så kan konsultköpare komma med en kandidat till Ework (även om det sannolikt inte är så Ework vill ha det egentligen) som i sin tur sätter kandidaten i kontakt med ett företag som hjälper till att skapa ett bolag åt honom eller henne så att konsultandet kan komma igång. Det är med andra ord inte en större sak idag att dra igång ett "konsultbolag" (ofta är det inte frågan om ett eget bolag utan om att man fakturerar via ett bolag) och ibland händer det av bara farten för att "arbetsgivaren" (som egentligen är en konsultköpare) kräver det.

Internationell expansion

Det jag tror kan bli en trigger för Ework är att ganska få konsulttjänster säljs över gränser. Det beror så klart på vad man jämför med, men jag tror att det finns en stor potential när det kommer till gränshandel för konsulter. Digitaliseringen kommer självklart att vara en förutsättning för att detta skall funka, men eftersom världen har fått en grundkurs i videomöten och liknande så tror jag att steget inte behöver vara så stort. Jag tror t ex att svenska konsulter kan ta fler uppdrag i Danmark och Norge än vad man gör idag. Kostnadsläget är ofta något högre i både Danmark och Norge och jag tror att man inte riktigt drar full nytta av detta i många branscher. Naturligtvis löser inte bara en plattform som Ework detta. Det finns kulturella skillnader och det skall en del till för att man skall byta ut nuvarande leverantörer mm, men på sikt så tror jag att Ework kan vara en viktig komponent i en omställning till en mer sammankopplad värld.

Legala risker med att anlita konsulter

En ytterligare anledning till att anlita konsulter via Ework istället för att anlita dem direkt är att det finns en risk att en konsult som suttit länge hos en arbetsgivare skall ses som anställd. Jag kan inte detta alls bra, men jag har förstått när jag har pratat med folk i min närhet att detta är ett ganska viktigt skäl till att många väljer att anlita konsulter via Ework istället för att göra det direkt.

Hur påverkar en uppluckrad LAS?

En anledning till att jag inte ägt konsultbolag i större omfattning är att jag tänkt att en stor anledning till att konsultbolagen finns beror på att det är relativt sett dyrt och riskabelt att anställa. En felrekrytering blir ofta jobbig och dyr. Jag har ofta tänkt att en ändrad LAS skulle kunna ändra dessa förutsättningar och med det göra konsultbolagen i många fall onödiga, men jag tror att risken är hanterbar faktiskt. Jag tror att arbetssättet med konsulter är här för att stanna och även om vissa enklare konsultuppdrag försvinner genom att de ersätts av anställningar så kan det uppvägas av att fler specialister väljer konsultbasis framför anställning.

FIRE-generationen

Jag känner inte till FIRE-rörelsen speciellt väl och jag vet inte riktigt vad som driver den typiske FIRE-anhängaren, men jag tror att en värld där konsultuppdrag blir mer lättillgängliga kan tilltala den grupp som gärna lämnar ekorrhjulet. Det är möjligt att man inte alls jobbar när man är FIRE-anhängare, men kanske finns det dem som kan tänka sig att rycka in när det kommer in något intressant eller när barnen ändå är i skolan eller liknande. Det skulle även kunna vara en väg fram för den som snabbt vill nå finansiellt oberoende att konsulta istället för att vara anställd. Det är möjligt att jag är fel ute här, men tanken har passerat genom hjärnan och därför får det vara med här på web-loggen.

Slutsats 

Överlag så är jag ganska positivt inställd och det är inte alls otänkbart att jag slår till och köper ett knippe aktier inom kort. Eventuellt kommer kursen att drivas uppåt nu inför utdelningen i slutet av januari, men kanske uppstår det ett intressant läge att gå in. Vi får se.

1 kommentar:

Charlie sa...

Kursen stack iväg och jag ligger fortfarande och väntar på tillfälle. Inget köp än med andra ord