19 mars 2020

Byggmax: Inställd utdelning

Idag kom det information från Byggmax om att man drar tillbaka utdelningsförslaget på 1,16 SEK. Motiveringen är enligt nedan:

"Utbrottet av covid-19 har hitintills inte haft någon väsentlig negativ påverkan på Byggmax Group. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de eventuellt kommande ekonomiska effekterna av spridningen av covid-19",

Det man ska komma ihåg när det kommer till utdelning är att pengarna inte försvinner när de inte skiftas ut till aktieägarna. Man kan så klart ha synpunkter på beslutet ändå och man skulle kunna hävda att det skickar oroväckande signaler. För min del så är jag inte direkt förvånad och jag är heller inte upprörd. Det ekonomiska läget är oerhört osäkert och att skifta ut pengar i ett sådant läge är inte ansvarsfullt för ett företag som Byggmax.

Faktum är att jag tycker det faktum att man ännu inte sett någon negativ effekt av Corona är lovande. Naturligtvis har allt gått väldigt snabbt, men med 15 dagar kvar av Q1 så skulle man kunna gissa att Q1 nu i år kommer in ungefär som Q1 2019, eller eventuellt något högre om man väljer att vara optimistisk.

Inga kommentarer: