08 augusti 2018

Hövding: Q2 - Back on track

Hövding överträffade mina förväntningar under Q2. Det var sannolikt så att en del av den försäljning som vanligtvis sker under Q1 sköts fram till Q2 pga av kyla under mars. Det hade jag inte trott skulle spela så stor roll, men det verkar som att det faktiskt har haft relativt stor inverkan.

En annan faktor är att försäljningen i Danmark och Tyskland växer på bra. Det nämns i rapporten att  försäljningstillväxten i Tyskland är över 200%. Eftersom Sverige fortfarande växer på bra och "nästan dubbleras" så kan man misstänka att försäljningen fortfarande är relativt liten i Tyskland. Storbritannien är en marknad som Hövding ofta vill lyfta fram på olika sätt, men även om det görs satsningar på olika sätt så verkar i princip ingenting säljas i Storbritannien. Till exempel brukade man tidigare lyfta fram det marknadsföringspris som man vann för kampanjen "Give a beep". Eftersom man inte redovisar hur försäljningen ser ut på olika geografiska marknader så är det mer eller mindre spekulationer. Positivt är dock, som jag ser det, att försäljningen tar fart i Tyskland.

VD Fredrik Carling presenterar rapporten i en film:
Det man lätt glömmer bort när man tittar på den väldigt positiva Q2-rapporten är att Q1-rapporten var ett riktigt bottennapp. Naturligtvis kan man argumentera att den dåliga Q1:an var inprisad i kursen, men jag tyckte inte att så var fallet och valde att sälja. Så klart skulle jag väntat så här med facit i hand, men så är det ibland. Det var ett välgrundat beslut.

Enligt mitt sätt att se så är man nu on track när det kommer till målsättningen att nå 250 MSEK är 2020. De röda staplarna är vad jag anser att man bör sälja de olika kvartalen för att nå målet och de blå staplarna är vad man faktiskt sålt. Det som är anmärkningsvärt är att man har tagit bort marginalmålet för 2020. Det var en anledning till att jag minskade och slutligen helt lämnade. Det var egentligen inte så mycket ändringen i sig utan snarare att det tog så lång tid att ändra och att man från början satte målet. Att gå från vinstmarginal på 20% till bara positivt rörelseresultat är ingen liten ändring i min bok. Uppriktigt talat känns det som att man höftat när man satte målet.Vad gäller nyemissionen som man har aviserat tidigare så är jag inte så imponerad av att 80% är garanterad av de fem största ägarna. Det kommer att krävas mycket pengar från de privatpersoner som äger aktier och jag tycker inte att det känns fullt ut bra. Framförallt i kombination med att ledningen inte äger speciellt mycket aktier gör mig tveksam. VD Fredrik Carling äger en hel del optioner och jag vet inte riktigt hur dessa påverkas av nyemissionerna som gjorts efter att dessa tecknades. Sannolikt så räknas lösenpriset om, men jag har inte hittat någon information om det.

Det är mycket som man har gjort bra på Hövding. Man har verkligen fått igång försäljningen och det skall man ha beröm för. Det jag tycker att man inte gjort så bra är den ekonomiska styrningen och teknikutvecklingen. Vad gäller den ekonomiska styrningen så är ändringen av de finansiella målen ett bra exempel på att man inte haft så bra koll alla gånger. Det är möjligt att jag är för hård och det är möjligt att man måste ta större hänsyn till att det är svårt att göra prognoser i ett start-up-bolag. Vad gäller teknikutvecklingen så tycker jag att det tagit för lång tid att få fram nya produkter och jag tycker att det verkar ha varit mycket reklamationer, vilket tyder på att man inte fullt ut haft ett fungerande kvalitetsarbete. Det är möjligt att jag är för hård även i detta fall. Till viss del så tror jag att det hela beror på att Fredrik Carling är säljare och vill fokusera marknaden kring försäljning och marknad. Det har förmodligen inte varit fel trots allt.

Det kommer att dröja till Hövding kommer att visa vinst (tidigast 2020 av allt att döma) och en sak som skulle kunna driva kursen är uppköp. Jag tror att relationerna mellan Fenix Outdoor och Hövding är ganska bra. Globetrotter som verkar sälja bra med Hövdingar i Tyskland ingår i Fenix Outdoor och även Naturcompagniet, som säljer Hövdingar, ingår i Fenix. Det är möjligt att Fenix Outdoor skulle vara intresserade av att lägga till Hövding till sitt sortiment av varumärken, men det är möjligt att man inte riktigt tycker att produkten är tillräckligt mycket friluftsliv. En annan möjlighet skulle kunna vara att bolaget köps ut från börsen. Jag håller det inte för sannolikt att det kommer att komma något bud på bolaget.

Förmodligen så kommer jag inte att hoppa på tåget igen. Det är möjligt att det är fel beslut, men det är så jag känner. Det finns för mycket frågetecken för min del. Helt har jag dock inte landat i något beslut och det kan bli så att jag gör come back. Vi får se.

Länk till rapporten:
http://cws.huginonline.com/H/169230/PR/201808/2209473_2.html

Inga kommentarer: