29 oktober 2017

Framtidens jordbruk

Jag tycker att det är intressant att följa olika former av trendskiften i samhället och jag tror att om man är hyggligt bra på att upptäcka trender så underlättar det mycket när man väl ska välja aktier till portföljen. Det finns en del fallgropar att hålla koll på. Den första och största är att man ser det man vill se och det som man är intresserad av att se, och inte vad som faktiskt sker. Jag trodde t ex mycket på mat på nätet för ett par år sedan och jag ville gärna att utvecklingen skulle gå fortare än vad den faktiskt gjorde. Jag var vad man på engelska kallar confirmation bias, dvs jag valde att tolka händelser i linje med vad jag var övertygad om. Nu blev mitt äventyr i Matse bra till slut i och med att Axfood köpte ut bolaget, men det skulle också kunnat gå åt andra hållet. Tobii är ett bra exempel där jag trott att marknaden för ögonstyrning skulle utvecklas snabbare än vad den faktiskt gjort. Det är mycket möjligt att marknaden kommer att utvecklas till Tobiis fördel, tror jag (varför jag också har en del aktier). Det är en balansgång på många sätt.

En bransch som jag tror kommer att påverkas mycket de närmsta tio åren är jordbruk. Jag är verkligen novis inom området och jag förstår att det är många som redan idag använder mycket teknik för att maximera avkastningen på olika sätt. Mer kommer förmodligen att komma tror jag. Ett exempel är användandet av drönare och kameror på olika sätt. Det finns redan, men jag tror att det kommer att komma allt mer. Drönare, kameror, mm kommer att göra att alltmer data kan samlas in så att gödsling, vattning mm kan optimeras ytterligare. Jag är som sagt ingen expert, men det är vad jag tror.

En annan sak som jag tror kommer att utvecklas är olika former av odlingstekniker under plast. Idag kan man se det på en del håll. Bågväxthus med plast över sätts upp på åkrar för att optimera skörden. Jag tror att kombinationen av mobila, förhållandevis billiga växthus med plastfilmer som är anpassade efter vad som ska odlas och var det ska odlas kommer att bli alltmer vanligt i framtiden. Jag tror även att växthus som samverkar med solceller kommer att bli mer intressant i framtiden. Med ett lokalt växthus placerat till en solcellsanläggning kan man välja som bonde att istället för att sälja till ett lågt pris skjuta in energin i ett växthus.

En annan sak som jag funderar på när det kommer till jordbruk är att när efterfrågan på ekologiska och ansvarsfullt odlade produkter kommer att öka, vilket jag tror kommer att ske, så kommer nya tekniker att tas fram som gör det möjligt att odla ekologiskt till en vettig kostnad. Om jag förstår saken rätt så finns det redan idag ogräsrensarrobotar och jag tror att detta är framtiden. Tekniken borde absolut finnas så att man kan rensa bort ogräs med effektiva robotar istället för att bespruta med gift.

Om det är någon som har bra kolla på företag som jobbar med lösningar för framtidens jordbruk så får ni gärna skriva en kommentar. 

Inga kommentarer: