25 juli 2015

Sportamore levererar bra Q2-rapport

Sportamore levererar en bra Q2-rapport. Att försäljningen skulle vara bra var ingen komplett överraskning eftersom man bjöd på aprilsiffran i samband med att man levererade Q1-rapporten. Man når 130 miljoner för kvartalet och det får man anse vara en bra siffra. En annan sak som är glädjande är att man verkar vara på väg att bygga upp en bra kundbas med återkommande kunder. Enligt Johan Rydings VD-ord är det hela 37% som återkommer inom 90 dagar. Det är ett gott betyg och nöjda kunder brukar vara en viktig ingrediens för ett lyckat företag.

Nedan har jag saxat två intressanta grafer från kvartalsrapporten:


Omsättningen ökar och det känns inte osannolikt med rådande medvind och en julhandel framöver att man kommer att komma upp i 550 MSEK för 2015 (Q3-Q4 2014 omsatte man ca 200 MSEK och eftersom man redan är uppe i 240 MSEK innebär det en tillväxt på ungefär 50% för Q3-Q4). Om man kommer upp i 550 MSEK för 2015 så ska man växa med ca 45% under 2016 för att komma upp i de 800 MSEK som man har satt upp som mål. Det känns inte osannolikt, men naturligtvis är det ett tufft mål. Nu står inte allt och faller med om man kan komma upp i målet för 2016. Även om man "bara" når 700 MSEK så kan Sportamore vara en bra investering, men problemet om man inte når omsättningsmålet är att man inte kommer att nå lönsamhet lika snabbt som man hade tänkt. Hur som helst, jag tycker att man är bra på väg.

Om man tittar på ett företagsvärde så ligger börsvärdet idag på ungefär 350 MSEK och man har lån på runt 80 MSEK. Om man från detta drar bort de 60 MSEK som man har i kassan så landar man på 370 MSEK. För 370 MSEK får man alltså ett bolag som troligen kommer att omsätta runt 550 MSEK under innevarande år, som har ett varulager som är värderat till ca 90 MSEK och som bränner runt 10 MSEK per kvartal på marknadsföring för att kunna växa med runt 50%. Jag tycker att detta känns ganska bra. (Om det är någon som är bättre på denna typ av beräkningar så får ni gärna kommentera)

Det som skrämmer bort många från att investera i Sportamore är förstås de stora förlusterna. Det man ska komma ihåg är att dessa förlusterna är en effekt av marknadsföringsinsatserna som gör det möjligt att man kan växa väldigt snabbt så att man kan ta en ledande ställning inom sitt segment. Jag tror att detta är helt rätt och även om jag inte gillar röda siffror så kan jag absolut leva med det om det finns en bra anledning. I detta fall tycker jag att ledningen resonerar helt rätt.

Jag tror att Sportamore kommer att fortsätta att växa och nå målen för 2016, dvs en omsättning på 800 MSEK och svarta siffror. Mitt antagande är att när detta sker så kommer bolaget att värderas till ungefär det dubbla jämfört med vad man gör idag. För min del ser det alltså inte omöjligt ut att Sportamore kommer att kunna vara en kursdubblare på 12 månaders sikt. Det finns alltid risker i investeringar och det kan naturligtvis komma en rad bakslag för Sportamore, t ex att det blir ett hack i tillväxtkurvan, men det som lugnar mig är att man har visat att man kan och att bollen redan är i rullning. Det skall bli intressant att se hur det hela utvecklar sig. Sportamore kommer att stanna i min portfölj tills vidare.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tycker det kan vara klokt att skilja på olika typer av tillväxt. Exempelvis om man säljer mer eller tjänar mer... Det allra bästa är förstås om man ökar både försäljning och vinst.

Minskar förlusterna i Sportamore? Om inte är det ju ingen uthållig strategi. Förr eller senare behöver man kapitaltillskott. Om då inte bankerna vill skjuta till får aktieägarna göra det. Finns ju bolag som gjort så i decennier (Active Biotech). Till slut tröttnar ägarna och bolaget går i konkurs.

Charlie sa...

Förlusterna i Sportamore upphör den dagen man slutar investera i tillväxt, dvs minskar marknadsföringsinsatserna. Det är i alla fall min övertygelse. Från ledningens sida så har man varit väldigt tydlig med att man under 2015 satsar på att bli stora inom sitt segment, dvs tillväxt före vinst. Om förlusten minskar från ett kvartal till ett annat under 2015 är därför ointressant som jag ser det.

Det är en uthållig strategi på så sätt att man följer den strategi som man har satt upp, dvs att först bygga ett bolag som är stora inom sitt segment och när man väl är en etablerad spelare som kunder känner til och som har volymer som gör att man kan förhandla med leverantörer då kommer man att kunna visa vinst.

Jämförelsen med Active Biotech haltar som jag ser det. I Sportamores fall så bygger man ett varumärke som stiger i värde ju fler som handlar hos dem, medan i Active Biotechs fall så stiger värdet på företaget om man kan ta fram ett läkemedel.