08 februari 2011

Tveksam till CDON efter rapporten

CDON levererade ungefär vad man skulle kunna förvänta sig för Q4. Omsättningen landade kanske något högre än väntat på 2,2 miljarder för helåret. Vinsten efter skatt för Q4 landade på 0,41 SEK. För helåret landade vinsten på 33 MSEK, alltså ungefär 1,50 SEK per aktie eller P/E 20 för kursen 30 SEK. Det är möjligt att jag har räknat lite fel, men hellre någorlunda rätt än exakt fel.

Tillväxten är det som drar mig till CDON och den är bra. Nettomsättningen för Q4 steg från 614 MSEK till 759 MSEK, alltså runt 25%. Det är bra och lockande. Bruttomarginalen växer däremot inte utan ligger kvar runt 18-19%, vilket ger en indikation på att det fortfarande är en hel del lågmarginalprodukter som CD-skivor som säljs och att en liten andel är mode och sportprylar med högre marginaler. Det oroar en del eftersom CD-försäljningen kommer att gå ner. Tillväxten inom verksamheterna som ligger utanför CDON, tex Nelly.com och Heppo.com, måste växa så in i Norden för att kunna täcka upp försäljningstappet för CD-skivor plus att generera en så pass hög tillväxt som marknaden kräver. Jag ser en risk att marknaden under året kommer att bli besviken på att man inte kan levera som förväntat på grund av vikande skivförsäljning. Ett orosmoment är att bolaget inte vill speca hur stor del av omsättningen som kommer från skivförsäljning (eller gör man det?).

En annan sak som oroar är att man satsar på Norden, åtminstone i första hand. Det kan på sikt bli problem vad gäller tillväxten.

Jag är fortsatt optimstisk till företaget och riskerna som jag har skrivit om är inte nya, men jag hade gärna sett att marginalen gick upp under Q4. Om kursen hoppar upp mot 33 SEK de närmsta dagarna är det möjligt att jag säljer. Vi får se.

Inga kommentarer: