12 juni 2014

Matse Holding - extrapolerad omsättning jämfört med börsvärde

Det är intressant att läsa att tillväxten har varit 80% under perioden januari-maj. Under Q1 var tillväxten 56%, eller sett till absoluta termer från 16 till 25 MSEK. Eftersom omsättningen under Q2, 2013, var ungefär 15 MSEK skulle man kunna anta att perioden jan-maj 2013 var ungefär 25 MSEK. Om det stämmer så skulle motsvarande siffror i år vara 45 MSEK (80% tillväxt), vilket ger 9 MSEK per månad i snitt. Sammanlagt skulle detta ge att Q1-Q2 skulle landa på runt 54 MSEK, vilket i sin tur skulle innebära att Q2 landar på runt 29 MSEK.

Det skall nämnas att Q3, 2013, var runt 13 MSEK, vilket alltså var lägre än både Q1 och Q2, 2013. Anledningen till detta har jag läst beror på att färre personer handlar via nätet under semestern, vilket känns fullt rimligt pga att många reser bort. Om man antar att omsättningen för Q2 landar på 29 MSEK och att omsättningen i kommande kvartal, Q3, går ned något pga semestereffekten, till kanske 24 MSEK, vilket skulle motsvara en nedgång på runt 20% jämfört med kvartalet innan så tror jag att man inte är helt fel på det.

Om man antar att tillväxten stannar av så kommer alltså omsättningen att landa på runt 100 MSEK för 2014. Det känns dock alldeles för pessimistiskt. Stockholmsgrenen har bara varit med sedan Q2, 2014, och om man antar att Göteborgsdelen visar nolltillväxt jämfört med kvartalet innan så skulle bidraget från Stockholmsdelen bara vara 4 MSEK  (29-25) för Q2. Det känns fullt rimligt att den siffran snabbt kommer att ticka uppåt mot samma nivåer som Göteborg, vilket skulle ge en kvartalsomsättning på 50 MSEK, eller en helårsomsättning på 200 MSEK. Eftersom Stockholm är ganska mycket större än Göteborg så känns det inte heller tokigt att anta att Stockholmsdelen kan växa mer än så och då hamnar snart i en omsättning som motsvarar börsvärdet, som väl vid dagens nivå ligger runt 260 MSEK.

Enligt mitt sett att se känns det inte alls orimligt att man under 2015 har en omsättning som ungefär motsvarar dagens börsvärde även om man inte öppnar upp fler marknader. Det tycker jag känns ganska tilltalande.

Inga kommentarer: